Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

סילוק ההחזקה להגנה עצמית

נוב' 29, 2014 |   מתרגל מחוץ לסין

(Minghui.org)

אני מתרגל כבר שנים רבות ועדיין יש לי הרבה החזקות. עבדתי על עצמי כדי לסלקן. כשמוחי היה צלול הפסקתי לחשוב מחשבות לא נכונות אלו. אבל כשהזמן חלף יכולתי להבין שעדיין הייתי מושפע על ידן. חיפשתי פנימה לעומק וראיתי שההחזקות האלו היו מושרשות עמוק בתוכי, לא יכולתי להתמיד לשמור על שין-שינג ברמה נאותה.

לאחרונה היה לי סיכסוך נוסף הקשור לשין-שינג, והייתי מלא חרטה על שפעלתי בצורה שלילית ועל שלא הצלחתי להישאר רגוע. פעם נוספת חיפשתי פנימה. גיליתי והבנתי שמקור הבעיות קשורות להגנה על עצמי.

לעיתים קרובות אני אגרסיבי ומשתמש במילים נוקבות כשאני מדבר עם אנשים מפני שאני פוחד שיצעקו לי. שיערתי לעצמי שאם אהייה קשוח מההתחלה, האחרים יסוגו מעמדתם ולא ינסו לנצל אותי לרעה. כשאני מקנא או שאני במגננה, זה בגלל שאני פגוע. שוב אומר שזה בגלל שאני מנסה להגן על עצמי. אני מתכן לי סוג של עליונות ומתרברב בגלל שאני מנסה לכסות את כאבי וכל הרגשה של חולשה והשפלה. שוב אני חוזר כל זה קשור לרצוני להגן על עצמי.

עכשיו הבנתי שאלה אינן רק החזקות, הן קשורות באופן ישיר לגורמי תרבות המפלגה.

התחלתי לשלוח מחשבות נכונות לעיתים יותר קרובות כשאני מתרכז בסילוק צורך זה, תוכן הנקרא הגנתיות עצמית.

זה השפיע עלי ברמת השטח והייתי מסוחרר ותשוש במשך ימים רבים. לאחר זאת חשתי ששיפרתי את השין-שינג שלי. חוזק ההחזקה נחלש והרגשתי רגוע. זה גם עזר לי להתמודד עם אחרים שהייתה להם בעיה דומה. הבנתי שאני צריך להיות יותר סלחני כלפיהם.

אלו הן הבנותיי ברמה בה אני נמצא. אנא הצביעו על איזושהי החסרה.