Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

5,894 סינים חתמו על עצומה נגד קצירת איברים חיים

דצמ' 24, 2014 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

מאז נחשפה קצירת איברים חיים ממתרגלי פאלון גונג על ידי רשויות המדינה בסין, מיליוני אנשים סביב העולם חתמו על עצומות הקוראות לממשלותיהם לגנות את הזוועות האלה. בסין עצמה יש צנזורה כבדה על המידע הזה, אך מתרגלי הפאלון גונג בתוך סין חושפים בפני אנשים את העובדות, וכתוצאה מכך עוד ועוד אנשים אוזרים אומץ – חרף הסיכון האישי – להביע את התנגדותם לרדיפת הפאלון גונג המתנהלת על ידי המשטר הקומוניסטי.

המחאה האחרונה לתמיכה בפאלון גונג הייתה בטיאן-ג'ין, אחת מארבע הרשויות המנוהלות ישירות על ידי הממשל המרכזי. טיאן-ג'ין היא גם אחת הערים הראשונות בהן הונחתה הרדיפה הכלל-ארצית ב-1999.

חתימות על עצומות – כל שם מלווה בטביעת אצבע

מאז פברואר 2014 חתמו בטיאן-ג'ין ובהנג-שווי הסמוכה 5,894 איש על העצומה הזאת.

בכיר בממשל: "יותר מדי אכזרית ולא אנושית"

באחד ממסעי ההחתמות על העצומה פגשו מתרגלי פאלון גונג בבכיר ממשל. אחרי שיחה ארוכה, לא רק שחתם על העצומה, אלא גם וויתר על חברותו במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). "המפלגה הקומוניסטית שקוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג היא יותר מדי אכזרית ולא אנושית", הוא אמר כשהוא חותם בטביעת אצבע על דף החתימות.

קבוצות כפריים חותמים בשמם האמיתי

מול חנות המכולת באחד הכפרים סיפרו מתרגלים לקבוצת אנשים על הרדיפה ועל קצירת האיברים. הכפריים לקחו בלהיטות את כל העלונים שהכינו המתרגלים. מאחר והחנות נמצאת בצומת מרכזית, רבים מעוברי האורח נעצרו, הקשיבו גם כן וכמעט כולם חתמו על העצומה.

בכפר אחר, אחרי שהקשיב למתרגלים, אמר חקלאי זקן לאנשים סביבו: "המק"ס היא באמת נוראה. הייתי עד לפשעים רבים שהיא בצעה. המפלגה שודדת את אנשיה ואף רודפת אנשים טובים. כל מתרגלי הפאלון גונג שאני מכיר הם אנשים טובים מאוד. כעת היא אפילו קוצרת איברים מאנשים בעבור רווח. זה חסר מצפון. אני ממש מתנגד לכך, לכן אחתום בשמי".

בעידודו יותר מ-30 כפריים חתמו בשמם וצירפו את טביעת אצבעותיהם.

באחד הכפרים הקטנים שוחחו המתרגלים עם רוב 60 בעלי הבתים שם על הרדיפה. רבים וויתרו על חברותם במפלגה הקומוניסטית וארגוניה. רוב אנשי הכפר חתמו על העצומה.

אדם צעיר ממתין לקבל משהו שיביא לו ברכה

בדרך לאחד הכפרים הרחוקים ראו המתרגלים משאית חונה בצד הדרך הכפרית ואדם צעיר מסתובב סביבה, כאילו הוא ממתין למישהו. המתרגלים נגשו אליו ושאלו אם הוא זקוק לעזרה.

הוא סיפר להם שראה בחלומו בלילה שעבר אדם זקן שאמר לו להמתין במקום הזה ומישהו יגיע אליו עם משהו שיביא לו ברכה. "אני לא בטוח למה התכוון. חשבתי שאולי אמצא משהו על הדרך או בשדה. אני נמצא כאן כבר זמן מה אבל לא מצאתי דבר. עלי לנסוע עכשיו".

אחד המתרגלים אמר לו: "זה בטח רמז מהשמים שהביא אותך לכאן אלינו. אנחנו יכולים לעזור לך לעזוב את הארגונים הקומוניסטים וכך תזכה בעתיד מבורך". הצעיר אמר שכבר פרש מהמפלגה לפני כמה ימים. המתרגלים אמרו: "זה נהדר, אבל האם שמעת על פשעי קצירת האיברים? הזדמנה לך ההזדמנות להביע את תמיכתך".אחרי ששוחחו במשך זמן מה, הצעיר חתם על העצומה.

אדם נוסף חתם גם הוא ללא היסוס. הוא רצה לכתוב על העצומה "פאלון דאפא הוא טוב", אבל המתרגל אמר לו שהטופס יימסר לארגונים בין-לאומיים וזה לא נכון לכתוב עליו.

האדם הזה אמר שהוא עדיין רוצה להביע את הערכתו והם הסכימו שהוא יכתוב "פאלון דאפא הוא טוב" על ידו של המתרגל.