Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תת-וועדה בפרלמנט הקנדי מאשרת הצעה לגינוי קצירת איברים בכפייה

06/12/2014 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

ב-6 בנובמבר 2014 אישרה תת-ועדה לזכויות אדם בין-לאומיות בפרלמנט הקנדי הצעת החלטה לגינוי קצירת איברים של אסירי מצפון בסין על ידי המדינה.

ההצעה התקבלה אחרי שני שימועים – בפברואר 2013 וב-אוקטובר 2014 – בהם הציגו חוקרים עצמאיים ראיות על קצירת איברים על ידי המדינה בסין ממתרגלי פאלון גונג וקבוצות נרדפות אחרות.

בהצעה הביעה תת-הוועדה את "דאגתה העמוקה לגבי דיווחים מתמידים ואמינים על קצירת איברים שיטתית על ידי מדינה, מאסירי מצפון שלא נתנו הסכמתם לכך ומחברי קבוצות דתיות ומיעוטים אתניים בסין".

יותר מכך, ההצעה שהתקבלה "מגנה וקוראת לשים קץ מיידי" לעיסוק הזה.

כמו כן היא קוראת לממשלה "להרתיע ולהניא קנדים מלקחת חלק בתיירות השתלות, בְּמָקום בו האיברים לא נרכשים בדרך מוסרית, בטוחה ושקופה".

ב-6 בדצמבר 2013 הוצגה הצעת חוק C-561 על ידי חבר הפרלמנט הוותיק ארווין קוטלר, שהציע להטיל עונש על כל האנשים המעורבים ביודעין בקצירת איברים.

החקיקה תביא לייסוד רשימה של אנשים המעורבים בקצירת איברים ותדרוש מסמכים שיעידו על מקור האיברים שעושים בהם שימוש לניתוחי השתלות.

בתחילת השנה הציגו שני חוקרים קנדיים – דיוויד קילגור, חבר פרלמנט לשעבר ודיוויד מטאס, עורך דין לזכויות אדם – ראיות לגבי קצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג חיים בסין, כמקור השראה לחקיקה.

53 סוגי ראיות שנאספו על ידי קילגור ומטאס מראים שבין השנים 2000 ועד 2005, נעשה שימוש בכ-41,500 איברים בלתי מזוהים בהשתלות בסין שנקצרו ממתרגלי פאלון גונג.

באוקטובר, שמעה הוועדה עדויות מהסופר והחוקר איתן גוטמן ומד"ר דיימון נוטו מהארגון הבין-לאומי "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH).

ד"ר נוטו ציין שבוצעו מספר חקירות לגבי קצירת האיברים הבלתי חוקית בסין, וש"התוצאות כולן הצביעו על שימוש באסירי מצפון כמקור העיקרי לאיברים, כשמתרגלי פאלון גונג מהווים את הרוב הגדול בין האסירים".

לדברי ד"ר נוטו, מספר השתלות האיברים בסין הרקיע שחקים מכמה מאות בשנה ב-1999, ועד לאלפים אחדים ב-2004. אותו דבר קרה במרכזי ההשתלות. בתי החולים הסינים הריצו פרסומות להשתלות שערבו מראש לאיברים תואמים, על-פי לוח זמנים של החולה.

היו בתי חולים שאף הבטיחו "תוצאות מעולות" ואת הבדיקות אפשר היה לעשות על "תורמים" טרם הסרת האיברים, אמר ד"ר נוטו.

"אם תלך בעקבות קו הזמן של השגשוג בהשתלות ותשווה זאת לזמן תחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג (1999), קווי הזמן תואמים כמעט במדויק", העיד ד"ר נוטו בוועידה.

איתן גוטמן שהשקיע 7 שנות מחקר בספרו "הטבח: רצח המוני, קצירת איברים והפתרון הסודי של סין לבעיית הדיסידטים שלה" שפורסם לאחרונה, נתן בסוף השימוע הצעות לחברי הפרלמנט. הוא ציין שזה קל לחוקק חוקים האוסרים על תיירות איברים לסין.

הוא הדגיש שזה רע להרוג אדם חף מפשע במטרה להציל אזרח קנדי. על הקנדים ללכת על פי הערכים שלהם ולא להיות מעורבים בפשע הזה.

גוטמן מעריך שחצי מיליון מתרגלי פאלון גונג כלואים בכל רגע נתון.

"עד 2008, נקצרו איבריהם של כ-65,000 מתרגלי פאלון גונג", סיפר לוועדה.