מחשבות נכונות

פורצות כברקים לגבהים קוסמיים
שואגות בעוצמה כבירה, מגיעות מעבר לשמים
מנקות לרוחב הקוסמוס, אין אף מקום שאינן מגיעות אליו
משמידות באחת כל מה שמנוון וסוטה

לי הונג-ג'י
13 בפברואר, 2014