Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ברזיל: עובדי מדינה לומדים את האמת על הפאלון דאפא

פבר' 22, 2014 |   מתרגל פאלון דאפא בברזיל

(Minghui.org)

מה-3 בפברואר עד ה-5 בו, ערכו מתרגלי פאלון דאפא פעילות מול ארמון הנשיא ולשכת הסגנים בברזיליה, בירת ברזיל, במטרה לידע את הציבור על הרדיפה ועל קצירת האיברים בסין.

המתרגלים הגיעו למשרדי הממשלה מוקדם בבוקר וחילקו עלוני פאלון דאפא. רבים מהעובדים קראו את העלונים בהיכנסם לבניין. חלקם הרימו בוהן ואמרו: "פאלון דאפא הוא טוב". "אתם עושים את הדבר הנכון".

שלט של פאלון דאפא מוצג מול בית הדין הפדראלי העליון

מתרגלת מבהירה לאיש ביטחון של בית המשפט את האמת על הרדיפה המתרחשת בסין

ב-3 בפברואר בהפסקת הצהריים חילקו המתרגלים עלוני מידע על הפאלון דאפא והרדיפה לעובדי משרד המשפטים שהיו בדרכם לארוחת צהריים.

תובעים, שופטים ומזכירי בית המשפט קראו בתשומת לב את העלונים והיו המומים כשהבינו את גודל האכזריות ברדיפת המתרגלים. היו כאלה שביקשו מידע נוסף.

אחד מהם העיר שאנשים כיום צריכים לעודד ליישם "אמת-חמלה-סובלנות", כדי לשפר את המוסר.

איש ביטחון במשרד המדע והטכנולוגיה שמע כיצד מתרגלים בסין נרצחו עקב אמונתם. הוא היה מזועזע והבטיח להתפלל שעושי הרעה האלה ייענשו. לדעתו האמונה באלוהויות היא הדבר הנכון לעשות ואסור לדכא זאת.

ב-4 בפברואר, לאחר חלוקת עלונים מול בנייני הממשלה, הדגימו המתרגלים את חמשת התרגילים בכיכר "שלושת הכוחות", כיכר מרכזית המוקפת בארמון הנשיאותי, בקונגרס הלאומי ובבית המשפט העליון.

אחד מהבכירים הצביע על צילום שהציגו המתרגלים ושאל בזעזוע על פשר התמונה. לאחר שסופר לו קצירת איברים בכפייה ממתרגלים בעודם בחיים, שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית, אמר הבכיר: "זה ממש בלתי ייאמן. כיצד זה יכול לקרות? הממשלה הסינית אמרה שלפאלון דאפא כוונות פוליטיות". המתרגל סיפר לו על התעמולה והשקרים של המשטר הסיני והסביר לו על הפאלון דאפא ומדוע רודף המשטר הסיני את השיטה השקטה הזאת.

אחרי שהבין את האמת שאל הבכיר: האם כולכם מתרגלים פאלון דאפא? האם זוהי הפעם הראשונה שלכם בארמון הנשיאותי? אנחנו כולם אנשים טובים פה. אני יכול לעזור לכם לצלם כאן אם תרצו". הוא עזר בצילום כמה תמונות ואיחל לכל המתרגלים כל טוב לפני שעזבו.

המתרגלים המשיכו גם לסנאט הלאומי וללשכת הסגנים. נציגים רבים קראו את העלונים והיו שהרימו בהונים לעודד את המתרגלים.

אחד מהם עצר להקשיב להסברים של המתרגלים על הפאלון דאפא והרדיפה ואמר: "אני אוהב אמת-חמלה-סובלנות. אני אכנס לאינטרנט ללמוד עוד על הפאלון דאפא. מתי אפשר ללמוד את התרגילים?"

אחרי ששמעו את ההסברים על הרדיפה וקצירת איברים בכפייה, עמדו שני נציגים המומים כל כך עד שלא יכלו לדבר במשך רגעים אחדים. אחרי שהמתרגלת ביקשה מהם להוסיף לחוקה סעיף האוסר נסיעות לסין להשתלות איברים, הם הבטיחו לה שהם יחקרו את הסוגיה ויגיבו באופן רשמי.