Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פרופסור לשעבר שנכלא ל-20 שנות מאסר בלתי חוקיות ב-2003 עובר עינויים קשים בכלא

פבר' 25, 2014 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית היילונג-ג'יאנג, סין

(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג, מר הואנג מין בן 70, לשעבר מרצה להנדסת חשמל באוניברסיטת ג'יא-מוסי, כלוא יותר מעשר שנים בכלא המחוזי מס' 11 בשאן-דונג עקב גזר דין של 20 שנות מאסר.

בדצמבר 2013 בנו ביקר בכלא וראה שהיה צריך לשאת את אביו לחדר הביקורים. פיו היה מרוסק, פניו מצולקות ושלפוחיות רבות היו על שפתיו עקב עינוי הנקרא בפיהם "האכלה בכפייה". ברגע שמר הואנג אמר לבנו שהם רק רוצים לדכא את הפאלון גונג, הופסק מיידית הביקור שארך 5 דקות.

מר הואנג מין

במשך עשר שנים הוחזק מר הואנג בתא מבודד כעוקבים אחריו מקרוב. סוהרים הורו לו לכתוב "דוחות על המחשבות שלו" כל יום, שבהם הוא צריך לומר מה הוא "למד" בשהותו בכלא. הוא סירב ל"השתנות" (לעבור "חינוך מחדש") ושבת רעב לא פעם במחאה על עינוייו. משפחתו נתקלה במכשולים רבים לבקר אותו בכלא. אשתו לא מורשה כלל לראות אותו משום שהיא עצמה מתרגלת של פאלון גונג.

לכן כשהופסק הביקור לאחר חמש דקות בשל הזכרת הפאלון גונג, פנו בני המשפחה לבכירים האחראים על הכלא להזכיר להם שעל-פי החוק הסיני אסור למנוע ביקורי בני משפחה. נאמר להם בתשובה שחוקי הכלא מתירים להפסיק את הביקור ברגע שמזכירים פאלון גונג.

מר הואנג נעצר בעיר ווי-האי בשאן-דונג במארס 2003 על ששידר מידע אמיתי על הפאלון גונג ב-CATV [שכמו כל התקשורת בסין משדרת אך ורק את הדברים של המשטר, כולל תעמולה מסיבית ושקרית על הפאלון גונג כדי להסית את האזרחים לשנאה ולהקל על המשטר לרדוף בצורה לא אנושית את מתרגלי השיטה] הוא נידון ל-20 שנות מאסר ועדיין בכלא. כמה מתרגלי פאלון גונג נוספים שהיו מעורבים בדבר דומה עונו למוות בשנים האחרונות במתקני הכליאה של המשטר.

ב-24 בינואר 2014 ביקרו אותו אשתו ומתרגל נוסף עקב חשדות שהוא עדיין עובר עינויים בכלא וכדי לגלות עוד על הרדיפה הנמשכת שם.