Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פורומים על קצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בסין התקיימו באוניברסיטאות בישראל

מרץ 1, 2014 |  

הדיון שקיימה השדולה הליברלית בכנסת בנושא קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים הועבר גם במספר מוסדות להשכלה גבוהה בישראל: כל פורום נפתח בהקרנה של הסרט התיעודי עטור הפרסים FREE CHINA – The Courage to Believe, שלאחריה התקיים פאנל של חוקרים וכן עדות של מתרגלת פאלון גונג,ניצולת מחנה עבודה בכפייה, החיה היום בפינלנד. כל אחד מהאורחים בפאנל סיפר על מסקנות מחקרו בנושא קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בסין בעודם חיים. ניתן לקרוא תמצית מדבריהם בכתבה על הדיון בכנסת באותו השבוע.

האירוע הראשון התקיים ביום א', ה-16 בפברואר 2014 ב"צעירים במרכז" בירושלים בחסות אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית. היו סטודנטים מהחוג ללימודי אסיה, וגם סטודנטים למשפטים המתמחים בזכויות אדם. האורחים בפאנל היו: תת-שר החוץ לשעבר בממשלת קנדה דיוויד קילגור, ניצולה ממחנות עבודה בכפייה שרה (שיפינג) לו, והעיתונאי החוקר איתן גוטמן שפרסם ספרים בנושא סין ואשר חוקר כיום את קצירת האיברים בסין,

גוטמן מעריך כי בשנים 2000-2008 נרצחו כ-65,000 איש שרובם מתרגלי פאלון גונג, ומקצתם אויגורים, טיבטים ודיסידנטים המשמשים למשטר בסין כבנק איברים חי.

קילגור, ביחד עם עמיתו עורך הדין הקנדי לזכויות אדם דיוויד מטאס, ביצעו חקירה מקיפה ב-2006 והוציאו 2 דוחות וספר בשם Bloody Harvest (קציר דמים). החקירה התבססה על נתוני השתלות של המשטר עצמו, על אתרי אינטרנט רשמיים שהבטיחו איברים להשתלה תוך זמנים בלתי סבירים, ועל שיחות לבתי חולים רשמיים בסין שבהם התחזו המטלפנים לבני משפחה של אנשים הזקוקים להשתלה. כל זה סוכם בדו"ח שתורגם לשפות רבות. קילגור ומטאס ממשיכים במחקרם באמצעות ריאיונות עם אנשים מכל העולם שעברו השתלות בסין בשנים שבהם הפאלון גונג נרדף בחומרה (מ-1999 ועד היום) וכן עם מתרגלי פאלון גונג שהיו כלואים ומעונים במחנות עבודה בכפייה ובתי סוהר, ועם זאת נבדקו ביסודיות לדמם ואיבריהם הפנימיים. רופאים בכל העולם, המבינים את משמעות הפער בין מספר האיברים המושתלים לבין הסבירות להשיגם, כבר התגייסו נגד התופעה המזוויעה.

הסטודנטים שאלו את האורחים שאלות.רבות, והאירוע נמשך מעבר למתוכנן. בסיומו התגודדו קבוצות סטודנטים סביב משתתפי בפאנל ורצו להמשיך לשמוע.

2014-02-16_Jerusalem_Israel-2הפורום בחסות אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית. הסופר והעיתונאי איתן גוטמן, חוקר עצמאי של נושא קצירת האיברים מספר על מחקרו

הפורום באוניברסיטת תל אביב התקיים ב-18 בפברואר 2014 בבניין גילמן ונכחו בו גם אנשי סגל האוניברסיטה ורופאים מהפקולטה לרפואה. אחד הנושאים הקבועים המועלים על ידי החוקרים בנושא קצירת האיברים הוא לא לשתף פעולה עם רופאים מסין בנושאים מחקריים ואקדמיים הנוגעים להשתלות איברים. פרופ' יעקב (ג'יי) לביא הסביר כיצד נחשף לנושא מתוך עבודתו כמנהל יחידת השתלות בבית חולים שיבא, וכיצד החל לפעול למען מיגור התופעה, הן מבחינת החקיקה בישראל והן מבחינת חשיפת הנושא בקהילה הרפואית ובקהילה העולמית. תמצית מדבריו ניתן לראות בכתבה על הדיון בכנסת בהשתתפותו.

9wqzkwG56Y8פורום באוניברסיטת תל אביב ב-18 בפברואר 2014. מימין לשמאל: הסופר והעיתונאי איתן גוטמן, תת-שר החוץ לשעבר בממשלת קנדה דיוויד קילגור, ומנהל היחידה להשתלות לב במרכז הרפואי שיבא פרופ' יעקב (ג'יי) לביא, מתרגלת הפאלון גונג שנמלטה לפינלנד שרה (שיפינג) לו

ב-17 בפברואר 2014 התקיים פורום במכללת בית ברל. גם באירוע זה הסטודנטים רצו לשמוע עוד ועוד מאורחי הפאנל ונשארו לאחר הסיום לשמוע מהם יותר

2014-02-17_Beit-Berel_Israel-1מכללת בית ברל ה-17 בפברואר 2014. בתמונה (מימין לשמאל) תת-שר החוץ לשעבר בממשלת קנדה דיוויד קילגור ניצולה ממחנות עבודה בכפייה שרה (שיפינג) לו, הסופר והעיתונאי החוקר איתן גוטמן

בהקשר לאירוע במכללת בית ברל, פרסם "ידיעות השרון" את עדותה של שרה (שיפינג) לו, שנמלטה מסין וחיה היום בפינלנד.

ידיעות השרון"ידיעות השרון" ראיין את שרה (שיפינג) לו, שנכלאה ועונתה במשך שנתיים ימים בסין בשל אמונתה בפאלון גונג, ועברה בדיקות של איבריה ודמה. היום היא מבינה שהיא יכלה לגמור את חייה על שולחן הניתוחים בתור קורבן של קצירת איברים בכפייה הנעשית על ידי המשטר בסין.

ח"כ פייגלין: "אנחנו צריכים להחליט באיזה צד אנחנו מתייצבים"

 בנאומו שפתח את הפורום באת"א התייחס ח"כ פייגלין לשתי שאלות שהוא נשאל תמיד כאשר הוא מעיר את הנושא של קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בסין:

 "השאלה הראשונה היא: 'האם אינך מפחד שזה יזיק לישראל? הלא סין היא מעצמה פורחת, אז אתה רוצה שגם סין תחרים [את ישראל]? ... אני טוען שעמדה מוסרית בסופו של דבר גם משתלמת כלכלית. קודם כל מבחינה כלכלית, אם אתה מסתכל על מדינות החירות הן תמיד משגשגות הרבה יותר ממדינות הדיכוי והעבדות. אתם זוכרים את החומה באמצע הגרמניות, איך נראתה ברלין המזרחית לעומת ברלין המערבית. אלו דברים פשוטים וידועים. ישנם זמנים קצרים שבהם הדברים נראים אחרת, יש גם שגשוג כלכלי וגם דיכוי... אך זה עובד לזמן קצר מאוד, לא מחזיק מעמד לאורך שנים, לפחות על פי תפיסתי הכלכלית לאורך שנים. אבל גם במובן היותר פרטני – ככל שאתה בא מתוך עמדה מוסרית חזקה יותר, מעריכים אותך יותר, בוטחים בשרידותך לאורך זמן, באמינותך הכלכלית, ורוצים לעשות איתך עסקים מתוך כבוד."

 לשאלה השנייה "למה דווקא סין?" עונה ח"כ פייגלין בין השאר: "מה שקורה בסין מאוד מזכיר את גרמניה הנאצית.... כאו מדובר במשהו עמוק יותר, משהו סיסתמטי, אידיאולוגי, משהו בכפפות של מנתחים... כאן מדובר בניצול הרפואה המודרנית שהפכה את גופנו למשהו מאוד יקר".

 "כשהיכולת הרפואית הזאת [של השתלות] שקיימת בסין, פוגשת אידיאולוגיה שאין לה אלוהים. גם במובן הפשוט ביותר, אידיאולוגיה קומוניסטית, אבל אין לה אלוהים מבחינה זאת שאין ערך לחיי אדם, אין משהו מעבר לחומר... אין שום קדושת חיים כי אין קדושה."

 "ושיתוף פעולה שבשתיקה של העולם הנאור, שכן אמור לעמוד על ערכי החיים, שיתוף פעולה של רופא שאומר: 'אני לא שואל שאלות', שיתוף הפעולה הזה הוא שותפות בפשע ודרדור כל הגלובוס שאותו כיהודים אנחנו רוצים לתקן, לרמה הרבה הרבה יותר נמוכה, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה. כלומר המציאות הטכנולוגית המודרנית שפגשה אידיאולוגיה שאין לה אלוהים יצרה פה מלחמה על עתידו של הגלובוס.... אנחנו צריכים להחליט באיזה צד אנחנו מתייצבים."

RSIOBrwIEcYח"כ משה פייגלין פתח את הפורום באוניברסיטת תל אביב ב-18.2.2014: "אנחנו צריכים להחליט באיזה צד אנחנו מתייצבים."