Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלים ועורכי דין מגישים תלונות כנגד סוכנויות ממשלתיות על התרשלות במילוי תפקידן

מרץ 6, 2014 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

בבוקר ה-2 בינואר 2014 התאספו כעשרים מתרגלים מחוץ לסניף האזורי של משרד התביעה הפרובינציאלית בהיילונג-ג'יאנג, כדי להגיש תלונות נגד אחת מהסוכנויות הכפופות לו באשמת הזנחה מתרגלים בתפקיד.

רוב העותרים היו מתרגלי פאלון גונג שהיו כלואים באופן בלתי חוקי ועברו עינויים במרכז לשטיפת מוח צ'ינג-לונג-שאן הכפוף למשרד הנ"ל. כשבני משפחותיהם ועורכי דינם דרשו את שחרורם ללא תנאי סירב המרכז בצ'ינג-לונג-שאן לשחררם ומשרד התביעה ג'יאנן-סאן-ג'יאנג המקומי לא התייחס לדרישותיהם.

להלן קישורים לכתבות בעניין:

עורכי דין קוראים לשחרור כל מתרגלי הפאלון גונג הכלואים במרכז לשטיפת מוח צ'ינג-לונג-שאן

Family Members and Attorneys Protest Outside One of China's Black Jails: “Release Falun Gong Practitioners Immediately!”

Lawyers Publicly Call on Brainwashing Center to Release Falun Gong Practitioners (Photos)

אף על-פי שמתרגלים אלה שוחררו בסופו של דבר, הם זעמו על חוסר הפעולה של משרד התביעה בדרג הנמוך הזה והחליטו לממש את זכותם בחוקה לדווח על כשל בביצוע חובותיה של הסוכנות הממשלתית הזאת, ולדרוש פיצוי על הנזק שנגרם עקב רשלנות כזאת. כמו כן דרשו להביא לדין את האחראים לכך.

סניף משרד התביעה האזורי של פרובינציית היילונג-ג'יאנג ברח' האן-שווי 80 במחוז נאן-גאנג בחרבין (מיקוד 150090)

עותרים בחזית סניף משרד התביעה

שוטר מצלם בוידיאו את העותרים

המתרגלים ובני משפחותיהם בלוויית עורכי דינם הגיעו לחרבין באחד בינואר 2014 והתאספו למחרת בבוקר מול סניף משרד התביעה האזורי. עורכי הדין נכנסו פנימה למסור את מכתבי התלונה שלהם ומכתבי העתירה בשם לקוחותיהם.

סגן התובע הכללי קיבל אותם והבטיח לחקור את התלונות על המעשים הרעים לכאורה של משרד התביעה בג'יאן-סאן-ג'יאנג.

אחרי הצהריים הגיעו המתרגלים ובני משפחותיהם שוב לסניף המשרד להגיש מכתבי תלונה אישיים נגד המרכז לשטיפת מוח ונגד משרד התביעה בג'יאנן-סאן-ג'יאנג.

בכל פעם הגישו שני מתרגלים את מכתבי התלונה, בהם דיווחו על ההתנסויות שלהם מזוויות שונות. היו ששיתפו לגבי התועלת האדירה שהפיקו בתרגול הפאלון דאפא (פאלון גונג), ואחרים תיארו כיצד עונו במרכז לשטיפת מוח.

התובע הו קיבל את מכתבי התלונה ורשם הערות תוך כדי שיחה. הוא הבטיח לדווח הכול לממונים עליו, אבל לא ציין מתי תתקבל תגובה רשמית.

המתרגלים ממשיכים לעקוב מקרוב אחר התפתחויות במקרים שלהם והם מתכוונים לעתור למשרדים משפטיים גבוהים יותר אם משרד התביעה האזורי לא יצליח לנקוט בפעולה.