Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

חבר הפרלמנט הקנדי מאיץ בהעברת החוק נגד קצירת איברים

מרץ 7, 2014 |   שין זי, כתב מינג-הווי באוטווה, קנדה

(Minghui.org)

ארווין קוטלר, חבר פרלמנט ושר המשפטים לשעבר של קנדה, מאיץ בפרלמנט להעביר חוק פרטי, כדי לשבור את השתיקה בנוגע לאסירי מצפון.

הצעת החוק שהוצגה בפרלמנט הקנדי ב-6 בדצמבר 2013 מציעה מערכת ענישה לכל האנשים המעורבים בקצירת איברים. אזרחים קנדיים כמו גם זרים בטריטוריה קנדית יהיו בני ענישה על-פי החוק. החקיקה תאפשר הכנת רשימה של אנשים החשודים במעורבות בקצירת איברים ותדרוש להמציא תיעוד מוסמך למקור האיברים שמשתמשים בהם בניתוחי השתלות.

קוטלר הביא הפאלון גונג כדוגמה להפללה של חפים מפשע בסין ולהוצאתם מחוץ לחוק: "כל פשעם של מתרגלי הפאלון גונג הוא לדגול בערכים הסינים העתיקים של "אמת-חמלה-סובלנות". מה שעבורם, הוא הוצאתם מחוץ לחוק על כך שנתנו חופש ביטוי לערכים המסורתיים, עבורי זוהי דוגמה נוספת למה שאנו מתכוונים במקרה של סין, כשזכויות אדם מופרות וחפות מכל פשע מוצאת מחוץ לחוק" (קרימינליזציה של חפות מפשע).

"אנחנו יודעים שמשתמשים בפאלון גונג בהשתלות איברים, שזה לכשעצמו הפרה בוטה של הנורמות הבין-לאומיות ולי יש הצעת חוק פרטית כחבר פרלמנט לשים לכך קץ", הוא הוסיף.

מר אירווין קוטלר, חבר הפרלמנט הקנדי

מר קולטלר הציע עשר תכניות לפעולה, הכוללות סילוק המשטר הסיני ממועצת זכויות אדם באו"ם.

"אנו פונים בקריאה לא להעניק לסין מושב במועצת זכויות אדם באו"ם כמייצגת מדינה. למעשה אסור שתשב במועצה לזכויות אדם בהתחשב במעורבותה השיטתית ורחבת ההיקף בהפרת זכויות אדם", הוא הדגיש.

מר קוטלר חזר לא מכבר מוועידת ג'נבה לזכויות אדם ודמוקרטיה, שם נאם בנאום הפתיחה ונפגש עם מתנגדי משטר מ-20 מדינות ויותר. בנאומו אמר: "הוועידה מהווה שופר לנשים ולגברים אמיצים הסובלים בצלליהם של הפרות זכויות אדם. הגיבורים הללו של האנושות הם באמת הזוכים במדליות הזהב לאומץ מוסרי".