Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

עורך דין מגן על זכויות חוקיות של מתרגלת פאלון גונג. שוטר איים "להרוס" את חיי בנה בן העשר

אוג' 23, 2014 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית סיצ'ואן

(Minghui.org)

ב-24 ביוני 2014 נערך משפט למתרגלת יי צ'ון-רן בבית הדין בקנטון לו. עורך דינה הציג קו הגנה חזק המתבסס על הזכות החוקית שלה לתרגל פאלון גונג ולהפיץ חומרי מידע בנושא.

במהלך המשפט הועלתה גב' יי לדוכן העדים. היא העידה ששני השוטרים שחקרו אותה כפו עליה לכתוב הודאה באשמה. כשסירבה, איים אחד מהם: "אני הולך לאמלל כל יום את חיי בנך בן העשר, כך שלא יוכל לבקר בבית ספר. אני אהרוס את הבן שלך".

גב' יי היא בת כחמישים וחיה בכפר דא-ג'יאנג בקנטון לו. התובע האשים אותה בייצור והפצת חומרי מידע של הפאלון גונג. עורך דינה ציין שאין חוק או תקנה האוסרים על אזרחים לתרגל פאלון גונג. "תרגול פאלון גונג אינו פשע", הוא ציין. מסמך פנימי של המפלגה הקומוניסטית מודה אף הוא בטיעון זה.

עורך הדין הוסיף ש"חופש הביטוי מובטח על ידי החוקה ופעולותיה של גב' יי נכללים בקטגוריה הזאת של חופש הביטוי. אי לכך, ייצור והפצת חמרי מידע של הפאלון גונג אינם פשע".

השופט העדיף לדחות את הכרזת פסק הדין ליום אחר.

שמירה הדוקה במהלך המשפט

רק עורך דינה ושניים מבני משפחתה של גב' יי קיבלו רשות להימצא באולם במהלך המשפט. בית הדין היה מלא בשוטרים ובלשים ובכללם מפקד משטרת קנטון לו.

שוטרים רבים גויסו מעיירות ומקהילות סמוכות לשמור מחוץ לבית הדין. הם מנעו כניסה מכל מי שהיה מוכר כתומך בפאלון גונג.