Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אימוץ אמנה בין-לאומית חדשה הופך את הסחר באיברים לעבירה פלילית

אוג' 25, 2014 |  

(Minghui.org)

מועצת אירופה אימצה לאחרונה אמנה בין-לאומית חדשה ההופכת את הסחר באברי אדם לעבירה פלילית.

ספרד תארח את טקס הפתיחה של החתימות על האמנה בסוף 2014.

בהסבר הניתן על דף נתונים רשמי, מסבירה המועצה את הרקע לאימוץ האמנה החדשה: "המחסור באיברים, חוסר השוויון המוקצן על ידי המשבר הכלכלי, ההבדלים הגדולים בין מערכות בריאות לבין רדיפת הבצע של סוחרי איברים חסרי מצפון, מובילים בשנים האחרונות לעלייה בתיירות ההשתלות ובסחר איברי אדם".

המועצה מכנה את הסחר באיברי אדם הפרה של "הכבוד האנושי והזכות לחיות" כמו גם "איום חמור לבריאות הציבור".

בשעה שהאמנה מותירה לצדדים את ההחלטה בנושא ההעמדה לדין של תורמים המשתפים פעולה מרצון בסחר איברים, הרופא המנתח המבצע את הסרת האיבר או השתלתו ישא תמיד באחריות פלילית.

האמנה החדשה "שואפת ליישר קו עם מערכת הענישה באירופה כדי שתוכל להעמיד לדין ביתר יעילות יחידים וארגונים פליליים האחראים לסחר באיברים, כפי שצוין בדף הנתונים הרשמי."

מדינות שונות אמצו גרסאות שונות לחוקים הפליליים נגד סחר באיברים.

ישראל ייסדה חוק פלילי ב-2008, האוסר על אזרחיה לרכוש בחו"ל איבר להשתלה בצורה בלתי חוקית. הוצאות הקשורות לניתוחים בלתי חוקיים לא יזכו לכיסוי של חברות הביטוח.

ד"ר יעקב לביא, מנהל מחלקת השתלות לב במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, היה דמות מפתח בהעברת החוק. הוא הבחין בבעיה כשמטופלים שלו נסעו לסין להשתלות לב אחרי שנמצאו להם איברים תואמים בפחות משבועיים. כשחקר את הנושא הגיע למסקנה שקיימת קצירת איברים בלתי חוקית בסין. חקירת ההאשמות בעניין קודמה על ידי מתרגלי פאלון גונג.

ספרד העבירה חוק דומה בשנת 2010 וקבעה גזר דין העומד על 3 עד 12 שנות מאסר.

אוסטרליה תיקנה במארס 2013 את החוק הפלילי שלה משנת 1995 כדי לכלול בו סחר באיברים כעבירה פלילית.

האיחוד האירופי העביר בדצמבר האחרון החלטה המגנה את קצירת האיברים בכפייה מאסירי מצפון בסין שרובם מתרגלי פאלון גונג וקרא לשים קץ לתופעה.