Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פקיד בשגרירות הסינית פורש מהמפלגה הקומוניסטית

אוג' 29, 2014 |   מתרגל פאלון גונג באירופה

(Minghui.org)

מתרגל פאלון גונג פגש באחת החנויות באירופה סיני בגיל העמידה והתעניין לדעת אם הוא בא לטיול או לביקור משפחתי. האיש לא ענה לו והמתרגל המשיך בשיחה ושאל: "כיצד לא ראיתי אותך אף פעם, למרות שאני מסתובב בחוגים של תיירים סינים?"

האיש ענה לו שהוא עובד בשגרירות הסינית המקומית.

המתרגל שאל אותו אם הוא יודע שצוות פיקוח מבייג'ינג מגיע לשנחאי לחודשיים כדי לחקור שחיתות בקרב בכירים ובמיוחד בקרב אלה הקשורים לסיעתו של ג'יאנג דזה-מין.

האיש נאנח ואמר לו: "אין עליך להקשיב, להאמין או להפיץ שמועות כאלה".

המתרגל סיפר לו שקרא על כך בעיתונות הסינית ושאל: האם צוות הפיקוח אינו מטעם שי ג'ין-פינג ונשמע להוראותיו? אם אתה כאיש שגרירות אינך נשמע להוראות של שי, להוראות של מי אתה כן נשמע?"

האיש שתק.

המתרגל לא הניח לו, ושאל: "האין זו עובדה ששי נסע לשנחאי לעצור בכירים מושחתים? אם אינך מאמין לשי למי תאמין? האם תאמין לג'יאנג [דזה-מין] המושחת? כולם יודעים על הדחתם האחרונה של בכירים סינים רמי דרג. על בו שי-לאי נגזר מאסר עולם בכלא, ג'ואו יונג-קאנג נמצא בחקירה וג'נג צ'ינג-הונג נעלם ושמעתי שנעצר גם כן. כל אלה הם משרתיו הנאמנים של ג'יאנג דזה-מין. מה זה אומר לגבי ג'יאנג? כמעט כולם בסין מקללים אותו ומייחלים לצדק, ואתה בשגרירות אינך יודע על כך דבר?"

האיש החל להיראות רציני יותר.

המתרגל אמר לו שעליו לדעת להבחין בין טוב לרע: "אין עליך עצמך להקשיב, להאמין ולהפיץ שמועות הקשורות להוראות משטרו של ג'יאנג להכפיש את הפאלון גונג. עליך להתייחס ברצינות לכל מה שסיפרתי לך. זוהי תקוותך היחידה להינצל. אחרי עריקתו של וואנג לי-ג'ון, המפלגה נחלקה לשני מחנות. מחנהו של שי פוחד מאוד שיטילו עליו את האחריות לתפקיד שמילא המשטר של ג'יאנג ברדיפת הפאלון גונג, במיוחד את האחריות על פשעי קצירת איברים בכפייה מכל כך הרבה מתרגלי פאלון גונג חיים. סערת האנטי שחיתות ההולכת וגוברת בסין, זו דרכו של שי להתרחק מלקבל על עצמו אחריות לפשעיו של ג'יאנג. האין שי מחפש גם כן דרך מילוט? אם אינך רוצה לדעת את העובדות לגבי הרדיפה ואתה מעדיף עדיין ללכת על-פי ההוראות מתקופת שלטונו של ג'יאנג, אתה תיחשב אחראי לפשעיו. האם אתה רוצה להיות שעיר לעזאזל של ג'יאנג?"

האיש שתק אבל הניד בראשו.

המתרגל המשיך: "אתה דיפלומט בכיר ולא קשה לך לגלות את העובדות הנכונות על הפאלון גונג משום שאתה מחוץ לסין. עליך לדעת להבחין בין טוב לרע ולצדד בטוב. הבחירה שלך היא המקום בו תמקם את עצמך בעתיד. השמים ממוטטים את המק"ס ואני תקווה שתוכל להציל את עצמך ולהישאר מחוץ לנתיב ההרס, בכך שתעזוב את המק"ס וארגוניה. זה חשוב בצורה קריטית עבורך ועבור משפחתך. אני יכול לעזור לך לפרוש מהמפלגה בשם בדוי. אתה לבטח חבר במק"ס, לפחות מאז הנך בכיר בשגרירות. האם אתה רוצה לפרוש ממנה בשם בדוי?"

האיש הביט סביבו וכשראה שאף אחד לא מסתכל לעברו, הניד בראשו בהסכמה ואמר: "כן, ואני מאחל גם לך שתהיה בטוח מכל רע".