Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

רמזים לחקירה: זמן ההמתנה למציאת איברים תואמים להשתלה עדיין קצר מאוד בסין

יאנ' 4, 2015 |   כתב מינג-הווי בסין

(Minghui.org)

הערת העורכים: מתרגלי פאלון גונג אוספים עדויות כדי לעזור לחקירות בינלאומיות הנערכות במטרה לחשוף את מלוא ממדי הזוועות של קצירת האיברים בסין. עדות מפתח שהובילה לאישוש החשדות על קצירת איברים היא זמן ההמתנה הקצר להתאמת איברים להשתלה. דבר זה מצביע על קיומו של בנק איברים חי ורצח-לפי-דרישה של אסירי מצפון.

רמז 1: התאמת כבד תוך יום אחד

פציינט בג׳נג-ג׳ואו שבפרובינציית הֶה-נאן קיבל תוך יום אחד כבד מתאים להשתלה. הוא התאשפז בבית החולים מס׳ 1 המסונף לאוניברסיטת ג׳נג-ג׳ואו ב-1 בספטמבר 2014, ואובחן עם נקרוזיס של הכבד ב-5 בספטמבר. תוך יום אחד בית החולים מצא כבד מתאים עבורו. משפחת הפציינט שילמה מראש 600,000 יואן כפיקדון עבור השתלת הכבד שלו. הניתוח התבצע ב-6 בספטמבר.

רמז 2: התאמת לב תוך 20 ימי עסקים

עיתון מפרובינציית ליָאו-נינג, Liaoshen Evening, פירסם ב-23 בספטמבר כתבה על מורה לאנגלית שהשיגה לב תואם תוך 20 ימי עסקים.

עותק סרוק של הכתבה שפורסמה ב-23 בספטמבר 2014, בעמוד A07 של העיתון Liaoshen Evening. תאריכי המפתח מסומנים באדום

גב׳ הוּאה נינג, מורה לאנגלית בבית הספר התיכון מס׳ 2 של העיר בן-שי שבפרובינציית ליָאו-נינג, אושפזה בבית חולים בבייג׳ינג ב-24 באוגוסט 2014 בגלל בעיות לב. היא אובחנה עם מחלת לב נדירה ומצבה חייב השתלת לב.

ב-16 בספטמבר היא עברה את ניתוח ההשתלה לאחר שנמצא עבורה לב תואם. ב-22 בספטמבר היא הועברה מטיפול נמרץ לחדר רגיל בבית החולים.