Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תרבות מסורתית: פקיד ציבור שהבין שהוא משרת את העם

דצמ' 12, 2015 |   צ'ינג טאן

(Minghui.org)

בהיותו בן 19, בשנה השביעית למלכותו של הקיסר קאנג-שי (1668 לספירה), מונה יוּ דזונג-יאוּ לנציב המדינה של צ'אנג-שוּ, שהיא היום פרובינציית ג'יאנג-סוּ. כנציב המדינה, יו הנהיג רפורמות שהציבו אמצעים אפקטיביים להפסקת מנהגי השחיתות.

באותה תקופה, איכרים וסוחרים נשאו בנטל המיסים הכבד על משלוחי התבואה שהעבירו דרך תעלות המים באזור. אצל רבים שלא יכלו לעמוד במחיר, זה הסתכם בפשיטת רגל.

יו הציב תאריכי יעד לעובדי ציבור לקחת על עצמם את האחריות לאיסוף ומשלוח המזון. הוא ווידא שהתהליך יהיה גלוי, והביא לביטחון ושפע לציבור.

יו גם עשה מאמצים רבים להילחם ברעב ובמגפות. הוא עבד קשה במשך ארבע שנות כהונתו, ומת בגיל 23.

האנשים סגרו את עסקיהם לאות אבל, תרמו כסף וארגנו את סידורי הלוויה כדי לחלוק לו כבוד.

נהוג היה להיקבר בעיר מולדתו של האדם. אך על מצבתו של יו חקוקות המילים: "נקבר בעיר שבה שירת עקב בקשתם של עשרות אלפי תושבים מקומיים".