Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

דרמה בבית המשפט: שתי אימהות הוכו, אחד מהמתרגלים שהועמדו לדין איבד את הכרתו

פבר' 5, 2015 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ליאו-נינג, סין

(Minghui.org)

אם בת 67 הוכתה על ידי המשטרה ואיבדה את הכרתה משום שמחתה על המספר המוגבל של בני משפחה שהורשו להיכנס לאולם המשפט. זהו המשפט השלישי של בנה, יוּ מינג, ושל שני מתרגלי פאלון דאפא נוספים: גב' לי דונג-שו (Li Dongxu) וגב' גאו ג'ינג-צ'ון (Gao Jingqun).

אבל כאשר חזרה להכרתה הדבר הראשון שראתה זה שבנה איבד את הכרתו כ-20 דקות לאחר תחילת המשפט. היא מיהרה אליו אבל לא יכלה לעשות דבר – רק להתבונן חסרת אונים בזמן שרכב החירום פינה אותו לבית החולים.

השופטת ג'יָאו יו-לינג צווחה "המושב נדחה, המושב נדחה".

זה מה שידוע לגבי משפטם של שלושת המתרגלים בבית המשפט המחוזי שֶן-הֶה בעיר שן-יאנג ב -20 בינואר 2015. שלושת המתרגלים היו עצורים במרכז מעצר מאז מעצרם באוגוסט 2014 .

אותו פקיד ממשלתי שתקף את אמו של מר יו תקף גם את אמה בת ה-82 של גב' לי דונג-שו. גררו את האם הקשישה בשערותיה מחוץ לכותלי בית המשפט ולא אפשרו לה להיות נוכחת במשפט.

כשגב' לי שמעה את בכייה הנואש של אמה, היא פרצה בבכי: "אמי בת יותר מ-80,כיצד אתה לא חס עליה? אין לך אמא?" שאלה את הפקיד הממשלתי.

אחיו הגדול של מר יו נצבט בצווארו והשופט הואנג גאנג איים עליו כאשר גם הוא הצטרף למחאה של מספר המשתתפים המוגבל באולם בית המשפט.

בנו של אחיו הגדול ואחיין נוסף (לא בנו של מר יו) הביאו לפני השופט הואנג טענות מונמקות. אבל שניהם הוצאו מאולם בית המשפט ולאחר המשפט עצרו אותם על "הטרדה והפרת הסדר באולם בית המשפט" .

פקידי הממשל גוררים את המשפחה של המתרגלים מחוץ לאולם בית המשפט

מחוץ לבית המשפט שוטרים מצלמים ועוצרים אנשים הרוצים לצפות במשפט ולא יכולים להיכנס לאולם

בני משפחתו של מר יו התלוננו בתחנת המשטרה הקרובה על פקידי הממשל שהיכו את האימהות המבוגרות, אבל המשטרה סירבה לקבל את התלונה.

אחד הסניגורים של המתרגלים תיאר בבלוג האישי שלו את הדרמה שהתרחשה בין כותלי בית המשפט:

בתחילת המשפט הוא וסנגורים נוספים ביקשו שקצין המשטרה ג'אן צ'ן Zhan Chen לא יהיה נוכח במשפט בגלל שבעבר ניסה לכפות על המתרגלים שהם ייצגו להודות במהלך החקירה בפשעים שלא ביצעו מעולם.

השופטת החליטה על הפסקה בת 15 דקות כדי שתוכל לדון עם חברים מהפאנל הקולגיאלי. במהלך ההפסקה מר יו נסער מאוד לשמוע שאמו הוכתה עד אובדן הכרתה לפני המשפט., וגב' לי לא יכלה לעצור את דמעותיה.

השופטת חידשה את המשפט מבלי להתייחס לבקשת הסניגורים לגבי קצין המשטרה- מר יו איבד לפתע את הכרתו והמשפט הסתיים בנקודה זאת.

עורך דין שלא היה קשור למקרה ענה בבלוג "בית המשפט הפר את החוק בכל אחד מהשלבים של המשפט. האם זה עדיין בית משפט או מִפְקדה של גנגסטרים?"