Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

רדיו מינג-הווי משדר את העובדות האמיתיות בתוך ומחוץ לסין

פבר' 6, 2015 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

תכניות רדיו מינג-הווי משמשות מתרגלים בסין ומחוצה לה לעזור לאנשים להבין את הרדיפה האכזרית נגד הפאלון גונג. השידורים יעילים בדרך כלל במקומות בהם דרכי תקשורת אחרות נכשלות.

מתרגלת פאלון גונג בסין נעצרה על ידי המשטרה בשל אמונתה. היא דיווחה על ההתנסות המפתיעה שלה בתחנת המשטרה. כשניסתה לדבר אל השוטרים ולהסביר על הפאלון גונג, הטלפון הנייד של שוטר צעיר אחד החל לצלצל. הוא העביר את השיחה לרמקול והשעין את הטלפון על כף ידו. קול רדיו מינג-הווי נשמע אומר: "זוהי תחנת הרדיו מינג-הוי של פאלון דאפא העולמי. אנו נציג לכם כעת את העובדות על קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג שמבצעת הממשלה בסין". השוטר הצעיר הרים גבוה יותר את הטלפון, כשעיניו מחייכות כלפי המתרגלת.

שאר השוטרים הקשיבו לשידור וחייכו אל המתרגלת. כשניסתה מאוחר יותר לתרגל את תרגילי הפאלון גונג בתחנת המשטרה אף אחד מהשוטרים לא התערב. היו כאלה שאף עודדו אותה.

מתרגלים מחוץ לסין מצלצלים לשוטרים סינים ובכירי ממשל ומבקשים מהם להפסיק להשתתף ברדיפה ולשחרר את המתרגלים הכלואים. יש מתרגלים המשמיעים במהלך שיחת הטלפון הקלטות מתכניות רדיו מינג-הווי כדי לגרום לשוטרים ולבכירים להיות מודעים לתפקיד שהם ממלאים ברדיפה.

ב-2012 פרסם אתר מינג-הווי כתבה על אב של מתרגל בסין שנהנה להקשיב לרדיו מינג-הווי. אף על-פי שהאב אינו מתרגל פאלון גונג, הוא מאמין שהתכניות ברדיו עזרו לו להפסיק לשתות ולעשן. הוא נוהג לומר לבנו: "אני באמת מאמין שפאלון דאפא הוא טוב, אמת-חמלה-סובלנות זה טוב. אני לעולם לא אשכח זאת, לעולם".

גם תיירים סינים מפיקים תועלת מהקשבה לתכניות הרדיו בהיותם מחוץ לסין. מתרגלת מבוגרת בארה"ב נוהגת לספר איך היא משתמשת בתכניות הרדיו באתר תיירות בארה"ב שאליו מגיעים תיירים סינים. התוכניות מסבירות לסינים שהלכו שולל על ידי תעמולת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) את העובדות על הרדיפה שמנהל המשטר הסיני נגד הפאלון גונג.

"כ-6 נשים בשנות השלושים עברו לידנו. ניסיתי לשוחח איתן, אך הן היו עוינות ועשו כלפינו תנועות גסות", סיפרה המתרגלת המבוגרת. היא הפסיקה לנסות לדבר איתן ובמקום זאת השמיעה תכניות רדיו על המפלגה הקומוניסטית הקוצרת איברים מאסירי מצפון חיים, ואיך היא ביימה את תקרית "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן" (ראה קישור).

הקבוצה הזאת ותיירים סינים נוספים נעצרו להקשיב. הם למדו את העובדות הנכונות על הפאלון גונג ועל היקף הרדיפה.

רדיו מינג-הווי מנוהל על ידי אתר מינג-הווי. השידור הראשון שלו החל ב-9 בנובמבר 2005.

התחנה מציעה תכניות מגוונות בשפה הסינית לכלל הציבור הכוללות את "העובדות על הפאלון גונג והרדיפה", "סיפורים על גמול ועונש", "תרבות מסורתית" ו"מוסיקת טיאן-יין טהורה". שתי התכניות: "מינג-הווי השבועי בשידור" ו"שיתוף בטיפוח" מיועדות למתרגלי פאלון גונג.

את תכניות התחנה אפשר למצוא בקישור: mhradio.org .