Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

לפחות 268 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בבייג'ינג בשנת 2014

פבר' 6, 2015 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

על-פי נתונים שפורסמו באתר מינג-הווי, לפחות 268 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ב-2014 בבייג'ינג עקב אמונתם. חישוב זה כולל רק דיווחים שאומתו שהצליחו להגיע חרף הצנזורה בסין. המספר הממשי של המעצרים כנראה גבוה הרבה יותר.

ימי שיא של המעצרים התרכזו במהלך תקופות פוליטיות רגישות כמו הקונגרס העממי הלאומי, וועידת הייעוץ הפוליטית העממית במארס ובימי פסגת APEC (ועידת הפסגה הכללית של אסיה והפסיפיק) בנובמבר 2014.

בין הנעצרים, 24 מתרגלים שנגזר דינם או עומדים בפני משפט, 4 שוחררו, אבל נאלצו לברוח מביתם מחשש לרדיפה נוספת, 26 מאוימים ומוטרדים על ידי שוטרים מקומיים לאחר ששוחררו, לפחות 41 נשלחו למרכזים לשטיפת מוח, או למרכזי מעצר ו-5 נעדרים. רבים מהמתרגלים העצורים הם אזרחים ותיקים שחלקם בשנות השמונים לחייהם.

סוכני "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") ושוטרים מקומיים נוהגים לעקוב אחר מתרגלים טרם מעצרם. 65 אחוז מהמעצרים בוצעו בחוץ. 35 אחוז בוצעו בתוך בתי המתרגלים.

השוטרים נכנסים לעתים קרובות לבית המתרגלים תחת זהות בדויה. לדוגמה, קבוצת שוטרים ניתקה את החשמל בבית מתרגלים ולאחר מכן התחזו השוטרים לטכנאים שנשלחו על ידי חברת החשמל. במקרים אחרים פרצו שוטרים בכוח לבתי מתרגלים.

השוטרים נוהגים כמעט תמיד לערוך חיפוש וביזה בבתי מתרגלים כשהם מחרימים רכוש פרטי, ספרי פאלון גונג, עלונים ומכשירים להכנת עלונים כמו מחשבים ומדפסות. כמו כן מחרימים השוטרים טלפונים ניידים ומזומנים הנמצאים בבתי המתרגלים.

רבים מהמתרגלים העצורים נרדפו כבר בעבר על תרגול בפאלון גונג.

וואנג ג'י-וֶון  (Wang Zhiwen), אחד המתרגלים הראשונים שנאסרו עם תחילת הרדיפה ב-1999, שוחרר רק באוקטובר 2014. אולם מיד לאחר מכן הוא נעצר שוב ונשלח למרכז לשטיפת מוח, שם ניסו להמשיך ולכפות עליו לוותר על אמונתו תוך שימוש בעינויים פיזיים ופסיכולוגיים.

מתרגלת בת 50 ממחוז שי-צ'נג בבייג'ינג נעצרה לאחרונה ונגזרו עליה ארבע וחצי שנות מאסר. בעבר הייתה כלואה 3 שנים במחנה עבודה בכפייה ו-8 שנים בבית כלא.

בתחום 17 המחוזות בבייג'ינג התבצעו 242 מעצרים ב-2014. בראש סולם המעצרים עומד מחוז פאנג-שאן עם 46 מעצרים, במקום השני מחוז האי-דיאן עם 27 מעצרים. 26 מתרגלים שנעצרו בבייג'ינג היו מערים אחרות של אזור בייג'ינג.