Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

השכנים מנעו מהשוטרים לעצור את מתרגל הפאלון גונג

מרץ 13, 2015 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית אן-הווי, סין

(Minghui.org)

"פאלון דאפא הוא טוב, אמת חמלה וסובלנות הם עקרונות טובים. מֶיי גָאנג הוא מרושע ואילו המתרגלים הם אנשים טובים", כך צעק וואנג שוּאֶה-בִּין (Wang Xuebin), מתרגל פאלון דאפא בן 78.מר וואנג נאבק עם השוטרים שנשאו אותו במורד מדרגות ביתו וניסו להכניסו בכוח לניידת המשטרה ב-24 בדצמבר 2014.

השכנים שמעו את זעקותיו והתקבצו סביב הניידת. הם גינו את מעשי השוטרים והשוטרים נאלצו לשחרר את מר וואנג.

המעצר בוצע בפקודת מיי גאנג (Mei Gang) מזכיר הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) ומנהל "משרד 610" במחוז יינג-ג'ואו בעיר פו-יאנג שפרובינציית אן-הווי.

שוטרים אחדים בזזו את ביתו של מר וואנג בעוד שאחרים שמרו עליו מחוץ לבניין. הם החרימו ספרי פאלון דאפא וחומרי הסברה כמו כן גם מזומן וחפצים שונים וסירבו לעזוב את הבניין.

רבים בסביבת מגוריו של מר וואנג הכירו והוקירו אותו. בכביש הקרוב לביתו היו סדקים רבים ופעמים רבות הכביש הוצף בימות הגשמים. מר וואנג נהג לפלס את הדרך בכביש ותמיד דאג להושיט עזרה לכל חבריו ושכניו כשנזקקו לעזרה.

מיי גאנג נוקם בוואנג שניסה לשחרר מתרגלת עמיתה

מיי גאנג אחראי גם על המעצרים האחרונים של גב' פאן וון-פנג (Fan Wenfang) בת 60 וגב' ג'אנג סוּ-יוּן (Zhang Suyun) בשנות ה-70 לחייה.

מר וואנג פנה למיי גאנג בנושא שחרורן ב-18 בדצמבר 2014. שבוע לאחר מכן פקד מיי גאנג לבזוז את ביתו של מר וואנג ולעצור אותו.

מיי גאנג אחראי למותו של מתרגל הפאלון גונג מר ליו ג'יה (Liu Jie), שהיה מורה מצטיין. הוא גם אחראי לשני מעצרים בלתי חוקיים של מר וואנג שֵנג-לִי שהוא בשנות ה-80 לחייו, ולגזר דין של שבע שנות מאסר נגדו שפגעו בנפשו של מר שנג-לי.

מיי גאנג אחראי גם על כך שגב' סון וון-לאן בשנות ה-70 לחייה, סגנית מנהל לשעבר של יקב ג'יָאוֹ- פּוֹ, נידונה לארבע שנות מאסר.