Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

חמש מתרגלות פאלון גונג נעצרו כשהתכנסו לקרוא ביחד

מאי 8, 2015 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית גווי-ג'ואו

(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג צ'ן וויי-פן (Chen Weifen) הספיקה רק להתיישב בבית חברתה טאנג וון-לאן (Tang Wenlan) כשדפיקה נשמעה בדלת ויותר מתריסר שוטרים פרצו פנימה והורו להן לא לזוז.

לבית הגיעו עוד אורחות: הגב יין, הגב' ליו, ובתה של גב' ליו. אף אחת מהן לא עברה על החוק הסיני. כולן הגיעו כדי לקרוא ביחד בספר של הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר בסין. השוטרים הורו גם לאורחות החדשות לא לזוז ממקומן, כדי שהמשטרה תוכל לפשוט על בתיהן בתואנה של חיפוש "ראיות", ותוך כדי כך לבזוז.

כל זה אירע ב-20 באפריל. כל הנשים נעצרו ונלקחו על ידי השוטרים למעצר. המשטרה שחררה באותו יום רק את הגב' צ'ן שהיא בשנות השבעים לחייה ואת בתה של גב' ליו שאינה מתרגלת פאלון גונג. גב' ליו עצמה הושארה במעצר למשך 15 יום. האחרות עדיין עצורות בשני מרכזי מעצר שונים.

שמות המעורבים באירועי הרדיפה האלה מפורטים במאמר בסינית.