Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

איך עובד ציבור בסין העתיקה שינה את המנהגים המקומיים והתרבות

יוני 28, 2015 |   מינג שי

(Minghui.org)

בעולמנו המודרני שינוי הוא הנורמה. אנשים נתקלים כל הזמן באתגר של שינוי מדיניות, התאמה לשינוי, או שניהם.

ההבנה של מה מניע את השינוי חשובה. בואו נתבונן בסיפור על שין גונג-יי, פקיד ציבור מסין העתיקה. אולי הדרך שבה שינה מנהגים מקומיים והביא שיפור לחברה יכולה לשרת כנקודת התייחסות.

לשנות לטובה את הטיפול בבני המשפחה

שין גונג-יי היה המושל הממונה של פרובינציית מין במשך תקופת הקאי-הואנג (581- 600 לספירה) של שושלת סוי. בזמן ההוא, המקומיים פחדו להדבק ממחלה מדבקת. כשמישהו חלה, כולם, כולל משפחתו היו נוטשים את החולה. האדם היה ננטש למות לבדו.

שין גונג-יי האמין שגישת האנשים לוקה בחסר וחשב על דרכים לשנות את המנהג. אז הוא אסף למשרדו מאה אנשים חולים מהסביבה שהובאו על אלונקות. הוא ישב ביניהם במשך שעות עבודתו במשרד, קנה תרופות על חשבונו, ושכנע את החולים לאכול.

מעשיו העבירו מסר: המושל דואג לאזרחים במקום בני משפחתם.

לאחר שהחלימו המשפחה נדרשה לקחתם הביתה. המשפחות, כולל הבנים והנכדים, התביישו והודו למושל שין. ומאז האנשים המקומיים טיפלו בחולים והתנהגו אליהם בטוב לב. המנהג השתנה לטובה.

להפחית את מספר התביעות המשפטיות

שין גונג-יי מונה לאחר מכן כמושל של פרובינציית בינג, והיה אחראי על שיפוט בתביעות משפטיות.

כשאנשים נידונו למאסר בכלא, הוא היה נשאר במשרדו כל הלילה וישן בלובי.

הכפופים לו שאלו אותו: "מדוע אתה גורם לעצמך לסבול ככה?"

הוא ענה: "אנשים הגיעו לכלא על ביצוע פשעים משום שכמושל, לא אָכָפְתי מוסריות באזור השיפוט שלי. איך אני יכול להרגיש בנוח כשאנשים תחת סמכות שיפוטי כלואים בבית המאסר?"

כשהאסירים שמעו את מה שהוא אמר, הם נפלו על ברכיהם בבושה גדולה. הפשעים פחתו, ומספר תיקי המשפט קטן. ערים וכפרים נעשו שלווים יותר.

החברה משקפת את המושל

גשמים סוחפים הטרידו את תושבי פרובינציית שאן-דונג. אזורים מצ'ן-רו ועד לקאנג-האי הוצפו בשטפונות.

רק האזורים שתחת שלטונו של שין גונג-יי לא נפגעו מאסון הטבע. בשנים שבהם משל התגלו באזור שיפוטו זהב וכסף, והעשירו את התושבים.

שין כיבד את השמים והיה מחויב לעשיית מעשים טובים. הוא חיזק את מוסריותו והתייחס לאזרחיו היטב. כתוצאה מכך, הוא קודם לתפקיד גבוה וחי עד גיל 89.

פקידי ציבור כמו שין החשיבו את הפשעים שבוצעו על ידי נתיניהם כמשהו שנבע ממוסריותם הגרועה שלהם עצמם.

כשעובדי הציבור הם מוסריים, אסונות טבע נמנעים, המדינה נהנית משלום והאזרחים עשירים.

מקור: “Classified Cases of Retribution when the Government Showed Bad Morals” - אוסף סיפורים מאת יה ליו (Ye Liu) משושלת יואן.