Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פקידי בית דין בשאן-דונג היכו עורכי דין שהגנו על מתרגלי פאלון גונג והתעללו בהם

יולי 13, 2015 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית שאן-דונג, סין

(Minghui.org)

במהלך שימוע נגד מתרגלי פאלון גונג בבית דין בליאו-צ'נג שבפרובינציית שאן-דונג, נכנסו פקידי בית הדין פנימה, גררו משם את עורכי הדין ולאחר מכן היכו אותם.

השימוע נגד שבעת מתרגלים התקיים ב-18 ביוני 2015 בבית הדין המחוזי דונג-צ'אנג-פו. שלושה עורכי דין נשכרו להגן על המתרגלים.

עורכי הדין בקשו להוציא מהרשימה כמה כביכול "ראיות" ולא להציגן, הם דרשו לאשר את עדותו של עד והעלו ספק בהליכים נוספים של בית הדין. דבריהם נקטעו שוב ושוב ובקשותיהם נדחו על ידי שני השופטים המכהנים במשפט.

התעללות בעורכי דין

כשעורך הדין וואנג צ'ואן-ג'אנג ביסס את קו ההגנה לנאשמים, הוא הופרע ללא הרף על ידי השופט, ולבסוף גורש מאולם בית הדין.

כ-7 מפקידי בית הדין מיהרו לעברו וגררו אותו מהאולם. הם הכו אותו בחוץ וקרעו את בגדיו. לאחר מכן הביאו לו בגדים חדשים ואילצו אותו ללבשם. חבלות נקרו על פניו, מצחו, חזהו, בטנו וגבו.

שני עורכי הדין האחרים לא הורשו לעזוב את האולם ונערך חיפוש על גופם. וואנג הוחזר לאולם והוא ועורכי הדין האחרים ספרו את חפציהם האישיים שהונחו על הרצפה. לאחר מכן עורך הדין וואנג ועורך הדין שי פו-לונג נעצרו והועברו לחקירה בתחנת משטרת הו-שי שבמחוז. המחשבים והתקליטורים שהיו ברשותם הוחרמו. הם שוחררו רק בשעה 2:00 לפנות בוקר.

ב-19 ביוני אחר הצהריים פנתה קבוצת עורכי דין ומשפחותיהם של שלושת עורכי הדין הנ"ל לאגודת עורכי הדין הלאומית להגיש תביעה על היחס הגובל בהתעללות של פקידי בית הדין ושופטיו. אולם פקידי אגודת עורכי הדין התנהגו אליהם באופן דומה לצוות בית הדין.