Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בית הנבחרים האמריקני: הצעת החלטה 343 המגנה את קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג על ידי המדינה בסין

יולי 2, 2015 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

ב-25 ביוני הוצגה בבית הנבחרים האמריקני החלטה המגנה את קצירת האיברים על ידי המדינה (הרשויות הרשמיות) בסין. ההחלטה קוראת למפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) לשים קץ לאלתר לפרקטיקה הזאת ולסיים 16 שנות רדיפה נגד הפאלון גונג.

כותרת ההצעה, כפי שהוצגה: "מביעה חשש בנוגע לדיווחים עקביים ומהימנים של קצירת איברים שיטתית על ידי המדינה בסין, מאסירי מצפון שלא נתנו הסכמתם לכך, הכוללים מספר גדול של מתרגלי פאלון גונג, אנשים המאמינים בדתות אחרות וקבוצות מיעוט אתני".

מוצע כי בית הנבחרים יחליט:

1. לגנות את הפרקטיקה של קצירת איברים בכפייה על ידי מדינה בסין;

2. יקרא לממשלת סין ולמק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) לשים קץ לאלתר לפרקטיקה של קצירת איברים מכל אסירי המצפון;

3. ידרוש לסיים מיד את 16 שנות הרדיפה נגד השיטה הרוחנית פאלון גונג, המתבצעת על ידי ממשלת סין והמק"ס בסין, ולשחרר לאלתר את כל מתרגלי פאלון גונג ואסירי מצפון נוספים;

4. לעודד את הקהילה הרפואית של ארה"ב לסייע בהעלאת המודעות לגבי פרקטיקות של השתלות איברים לא מוסריות בסין;

5. לקרוא למשטר בסין לאפשר חקירה מהימנה, שקופה ועצמאית לגבי ההפרות בהשתלות איברים;

6. לקרוא למחלקת המדינה האמריקנית לנהל ניתוח מפורט יותר בדו"ח זכויות אדם השנתי לגבי קצירת איברים על ידי המדינה [בסין] מאסירי מצפון שלא בהסכמתם, ולדווח כל שנה לקונגרס על יישום סעיף החוק 1182f of title 8, United States Code, החוסם ניפוק אשרות כניסה לסינים ואנשי לאומים אחרים המעורבים בהשתלות איברים או השתלת רקמות שנלקחו בכפייה.

ההחלטה היא פרי יוזמתם של הנציגים: אליאנה רוס-להטינן וג'ראלד קונולי, בחסות משותפת של נציגי שתי המפלגות: דנה רוראבאכר, טד פו, מריו דיאז-באלרט, ג'וליה בראונלי, סם פאר ודיוויד ואלאדאו.

הצעת ההחלטה הופנתה גם לוועדת החוץ ולוועדה המשפטית.

אליאנה רוס להטינן אמרה: "הפרקטיקה המחרידה של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג ומאסירי מצפון אחרים על ידי המשטר הסיני היא הפרה ברברית של זכויות אדם וחייבת להיפסק. לכל האנשים יש הזכות האנושית הבסיסית הטבועה בם לתרגל את האמונה הרוחנית שלהם ללא פחד מהטרדה, וזה כולל גם את מתרגלי הפאלון גונג. על סין לשים קץ לאלתר למסע התעמולה השיטתי שלה, למאסרים ולהתעללות נגד אלה המתרגלים פאלון גונג, לשחרר את כל אסירי המצפון ולאפשר חקירה עצמאית לגבי קצירת איברים על ידי מדינה. אני דוחקת בכל עמיתיי בבית הנבחרים להצטרף לג'רי ואליי לתת חסות משותפת ולהעביר את ההחלטה הזאת, כדי לעזור להסב תשומת לב לפגיעה הנוראית הזאת בזכויות אדם, לטיפול בנושא ולרדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג".

ג'ראלד קונולי אמר: "חרף הגינוי הבין-לאומי, המק"ס ממשיכה בקמפיין האכזרי שלה נגד התנועה הרוחנית של הפאלון גונג. מתרגלי השיטה השקטים והשלווים נרדפים וחיים בפחד מתמיד של פגיעה והתעללות שהמדינה עצמה מבצעת. ההחלטה הזאת מצדדת ותומכת בשם זכויות האדם והחופש שלהם ואני מקווה שעמיתיי ימשיכו לקדם תמיכה חזקה למען מתרגלי פאלון גונג".