Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

עדותה של מתרגלת פאלון גונג ששרדה 5 שנות התעללות בכלא

יולי 25, 2015 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית הה-ביי, סין

(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גואו סו-יינג (Guo Suying) שוחררה ב-24 באפריל 2011 מהכלא לאחר 5 שנות התעללות שם. היא לא עברה על החוק הסיני. "פשעה" היחיד היה שתרגלה פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת מזה 15 שנה על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

גב' גואו נעצרה באפריל 2006 והוחזקה 7 חודשים במרכז מעצרים בפרובינציית הה-ביי. בנובמבר אותה שנה  הועברה לכלא הנשים שי-ג'יאה-הואנג למשך 5 שנים.

הסוהרים עינו אותה על בסיס קבוע. בשנה הראשונה בכלא נשברה פיקת הברך שלה ולוחית מתכת הוחדרה לרגלה. רשויות הכלא לא התייחסו להוראות הרופא להוציא את הלוחית כעבור שנה והיא נותרה בתוך רגלה.

שנים של עינויים הותירו אותה עם בעיות בריאות ובכללם דלקת בכבד, זיהומים כרוניים ובעיות בקיבה, שיעולים מלווים בדם. כשביקשה להשתחרר מסיבות רפואיות סירבו לבקשתה, משום שלא וויתרה על אמונתה בפאלון גונג.

להלן הסיפור על המצוקות שעברה גב' גואו על-פי זיכרונותיה:

מענים ומשפילים אותה בה בעת

עם היכנסה לכלא כלאו אותה תחילה באגף הקבלה. כיוון שסירבה ללבוש את מדי הכלא, הסיתו הסוהרים את האסירות שישאירו את החלונות פתוחים בקור. האסירות כתבו על בגדיה מילות קללה כדי להשפילה.

לאחר מכן העבירו אותה לצוות אחר, שם הנחו הסוהרים "משתפי פעולה" – מתרגלי פאלון גונג לשעבר שמוחם נשטף והסכימו לשתף פעולה נגד מתרגלים אחרים ­­– להונות אותה. תחת כל הלחץ היא כתבה "הצהרת חרטה", בה היא מוותרת על הפאלון גונג.

אחרי שהועברה לאגף הכלא, היא הבינה שעשתה טעות. במארס 2008 היא הודיעה לרשויות הכלא ש"הצהרת החרטה" שלה בטלה ומבוטלת.

עקב כך הכו אותה חמורות ובעטו בה וסוהרות שנעזרו באסירות תחבו גרביים מלוכלכות לתוך פיה. הםאילצו אותה לעמוד תקופות זמן ארוכות, כשהאסירות חובטות בה ומחשמלות אותה באלות מחשמלות. יום אחד סירבו לתת לה ארוחת צהריים ונעלו אותה באחד המחסנים למשך כל היום.

מניעת מזון בשעה שהיא מחלימה מפציעה ברגל

גב' גואו נשלחה לבית החולים לאחר שנפלה ושברה את פיקת הברך. הסוהרים שלחו לבית החולים שתי אסירות להציק לה ולאיים עליה. לא נתנו לה ללכת לשירותים והיה עליה לעשות את צרכיה בעודה במיטה. מנעו ממנה מזון ודברים נחוצים לשהותה שם ונתנו אותם לאסירות אחרות.

יום לאחר שחזרה מבית החולים חבטו בה בגבה ואילצו אותה לעמוד כשהם מתעלמים מרגלה הפצועה. כמו כן היה עליה לעבוד בכלא בעבודה מפרכת.

שמות הסוהרים והסוהרות האחראים לעינויים שעברה מפורטים במאמר באנגלית.