Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שתי מתרגלות פאלון גונג נעצרו ללא עילה חוקית ועונו במעצר משטרתי

יולי 7, 2015 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית הה-ביי, סין

(Minghui.org)

ב-24 במארס 2015 נעצרו ללא עילה חוקית שתי מתרגלות פאלון גונג, ג'אנג אי-הואה ורן גווי-לאן, כשחילקו חומרי מידע על הפאלון גונג. הן הועברו לתחנת המשטרה בעיירה יי-ג'ואו ועברו שם עינויים.

מפקד התחנה חשמל את ראשיהן וזרועותיהן באלות מחשמלות בעוצמה גבוהה. שוטרים אחרים סטרו וחבטו בפניהן שוב ושוב.

הם ריססו את פניה של גב' רן בחומר לא ידוע שגרם לה סחרחורת ולפה שלה להעלות קצף.

שחזור עינויים באיור: חשמול באלות מחשמלות

לאחר מכן הטביעו השוטרים את טביעות אצבעותיהן על מסמכים נגד רצונן.

באותו לילה שלחו אותן לבית חולים לעבור בדיקה רפואית בכפייה ולקחו מהם דם (ראה: ♦ שוטרים אוספים דגימות דם ודנ"א בכפייה ממתרגלי פאלון גונג). אחרי זה הן הועברו למרכז המעצרים במחוז יי.

כשבני משפחתה של גב' רן ביקרו במרכז המעצרים, הם ראו שהיא לא יכלה ללכת בעצמה ושאסירות תמכו בה והיא בכתה. היא שבתה רעב כמחאה על הרדיפה.

רק לאחר שמפקד תחנת המשטרה הצליח לסחוט 5,000 יואן מכל משפחה, שוחררו השתיים מהמרכז כעבור 12 יום.