Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

משפחה של מתרגל פאלון גונג שהתלוננה על הליכים בלתי חוקיים הצליחה לגרום שבית דין לערעורים יבדוק פסק דין שהושג בדרך לא חוקית

אוג' 3, 2015 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית שאן-שי, סין

(Minghui.org)

משפחתו של המתרגל ליו גווי-שנג (Mr. Liu Guisheng) הגישה ערעור בבית דין הביניים בשואו-ג'ואו על גזר דין שהתקבל בהליך בלתי חוקי בבית דין נמוך יותר. כעבור יומיים, ב-26 במאי, פסק בית הדין על הליך מחודש לתיק בבית הדין המחוזי.

משפחתו של מר ליו מוחה על גזר הדין של בית הדין המחוזי

ביולי 2014 נעצר מר ליו באופן בלתי חוקי על תרגול בפאלון גונג והפצת תקליטורי די.וי.די של מופע התרבות "שן יון". הוא נשפט בבית הדין המחוזי הואי-רן בדצמבר 2014 ונגזרו עליו 3 שנים בכלא. ראה כתבת מקור ב- Mr. Liu Guisheng from Shanxi Province Sentenced to Three Years.

המשפחה ערערה על הפסיקה במארס 2015 בבית דין הביניים בשואו-ג'ואו ראה פרטים בכתבת המקור: Unable to Explain Due Process Violation, Judge Adjourns Illegal Trial.

עורך דינו של מר ליו ציין שמעולם לא הודיעו אי פעם למרשו, למשפחתו ולו עצמו על השימוע, ושזוהי הפרה ברורה של החוק. השופט לא יכול היה להסביר זאת ונעל את השימוע.

בית דין הביניים לערעורים ובית הדין הנמוך לא פעלו על-פי הליכים חוקיים

משפחתו של מר ליו הגישה ב-30 במארס תביעה רשמית המאשימה את בית הדין לערעורים ואת בית הדין הנמוך בהפרת הליכים חוקיים. 4 תביעות משפטיות, שתיים לכל בית דין, נשלחו בדואר למשרדי התביעה בשו-או-ג'ואו ובהואי-רן.

התביעות האשימו את בתי הדין שלא שלחו הודעות לנאשם ולנציגו כנדרש בחוק. בית הדין הנמוך גם לא הציע לנאשם הזדמנות לראות שרישום הליכי בית הדין נעשה כנדרש בחוק.

בני המשפחה פנו פעמים רבות בחודש לאחר מכן למחלקות הרלוונטיות במשרדי התביעה, לבדוק את מצב התביעות שלהם.

בעקבות הגשת תביעות נוספת פסק הדין התבטל להליך מחודש

משום שאף אחד לא נתן להם תשובה סופית, הגישו בני המשפחה תביעות נוספות ב-3 במאי כשהן מאשימות את בית הדין לערעורים שלא הגיע לפסיקה במסגרת הזמן החוקי המוקצב לכך.

המשפחה עקבה אחר מצב התביעות החדשות שהגישה. כמה שבועות לאחר מכן קבע בית הדין לערעורים להפוך את הפסיקה המקורית.