Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

סיפורים מסין העתיקה: כשפקידי ממשל הם נדיבים והגונים, חיות פרא וארבֶּה שומרים מרחק

ספט' 8, 2015 |   מינג שי

(Minghui.org)

שני הסיפורים הבאים נלקחו מהספר הסיני העתיק Weizheng Shanbao Shilei, שאפשר לתרגמו כ"תוגמלו על מעשיהם הטובים בממשל". הספר הוא אוסף של כ-112 סיפורים שנאספו על ידי יֶה ליוּ ב-10 כרכים.

פקיד הגון זוכה להגנה

סוּן צ'יאן היה המושל של מחוז לינג לין בתקופת טיאן ג'יאן של שושלת ליאנג הדרומית 557-502) לספירה).

הוא היה בעל מוסריות גדולה, ישר, כן והגון. אנשים ידעו שהוא לא ייקח שוחד או יקבל מתנות. בתום תקופת כהונתו, היות שלא היה לו בית משלו, הוא עזב את מגורי הממשלה וגר בצריף בתוך שטח ממשלתי מגודר.

לפני שמונה לתפקיד מושל לינג לין פלשו לאזור חיות פרא רבות. כשנכנס לתפקידו, אי אפשר היה למצוא אפילו חית בר מסוכנת אחת באזור. אך מרגע שפינה את תפקיד המושל, החיות הופיעו שוב ותקפו את התושבים.

סוּן צ'יאן קודם בסופו של דבר למעמד הגבוה והמכובד מאוד של "שליט גדול ומהולל", וחי עד גיל 92.

סיפור זה מראה שעובדי ציבור כנים והגונים מוגנים על ידי השמים, ואפילו חיות פרא ייעלמו מהאזור תחת השפעתם.

ארבֶּה לא מעז לגרום נזק

לוּ גונג היה שופט השלום של מדינת ג'ונג מוּ בתקופת שושלת האן ( 202לפנה"ס- 220 לספירה). הוא היה רחום ושלט באמצעות נדיבות. בתמורה, האנשים בטחו בו.

במשך השנה השביעית של תקופת ג'יאן-צ'וּ, יבול המדינה סבל מפשיטת ארבֶּה, למעט מדינת ג'ונג-מוּ.

יואן אן, פקיד בכיר מפרוביציית הה-נאן, הטיל ספק בסיפורים ששמע על מדינת ג'ונג-מוּ. אז הוא החליט לשלוח חוקר למדינה.

כשהחוקר הגיע לאזור, הוא ראה פסיוני בר משוטטים להם תחת עצי התות, ללא חשש מאנשים.

הוא שאל ילד קטן שעמד ליד הפסיונים, "מדוע שלא תתפוס פסיון?" הילד השיב, "כי לציפורים האלו בדיוק בקעו גוזלים".

החוקר נדהם ואמר, "זהו נס שמדינת ג'ונג-מוּ לא סובלת מפשיטת הארבה. זה גם מדהים שלילדים במדינה זו יש כל כך הרבה חמלה ליצורים חיים".

לאיכרי מדינת ג'ונג-מוּ היה יבול גדול בשנה הזו. יואן דיווח לקיסר על ממשלו הטוב של לוּ.

בהראותו שנדיבות היא חשובה לשושלת האן, לוּ גונג קודם לתפקיד "השר האחראי על ההמון", והוא חי עד גיל 81.