Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הודעה בנוגע להגשת תביעות נגד ג'יאנג

ספט' 9, 2015 |   מאת אתר מינג-הווי

למתרגלים המשתתפים בדיווח על פשעיו של ג'יאנג, אם זהותכם לא נחשפה אף פעם, אז אל תכללו את פרטי המידע האישי שלכם. אתם יכולים להשתמש בשם בדוי. עבור מתרגלים שנרדפו ישירות בסין, אתם יכולים להגיש תביעה משפטית כשאתם משתמשים בשמכם האמיתי. אנשים שאינם מתרגלים יכולים לעשות זאת תוך שימוש בשמם האמיתי.

בברכה

הנהלת מערכת מינג-הווי

7 בספטמבר 2015

אני מקווה שכל אחד יעשה ככתוב לעיל.

המאסטר

7 בספטמבר 2015