Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

13 מתרגלות פאלון גונג הכלואות ללא עילה חוקית בכלא לנשים בשנחאי עוברות עינויים

יאנ' 18, 2016 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

כלא הנשים בשנחאי הוא מקום נורא, והוא ידוע לשמצה בביצוע פעיל של הרדיפה נגד הפאלון גונג לפי הוראות של הדיקטטור לשעבר של סין ג'יאנג דזה-מין. הרשימה למטה מכילה דיווחי עינויים של 13 מתרגלות הכלואות ללא עילה חוקית בכלא הזה.

הסוהרות משתמשות באסירות הפליליות לעקוב מקרוב על מתרגלות הפאלון גונג סביב השעון. הסוהרות משמיצות את המתרגלות ומעוררות את האסירות הפליליות לשנוא אותן. כמו כן הן מפיצות שמועות בניסיון לבלבל את המתרגלות ולהרוס את אמונתן.

הנהלת הכלא שמה לה למטרה במיוחד את המתרגלות שיש להן השכלה גבוהה. הסוהרות מסיתות את האסירות הפליליות להכות ולקלל אותן, ולמנוע מהן שינה. אחת מצורות העינוי זה לכפות על מתרגלות לעמוד או לשבת תקופות זמן ארוכות. כמו כן חושפים אותן לשטיפת מוח ומאלצים אותן להעתיק בכתב יד חומרי תעמולה ולשנן אותם בעל פה.

בטבלה למטה רשימה שמית של מתרגלות פאלון גונג הכלואות בכלא הנשים בשנחאי, תקופת מאסרן והעינויים שעברו. במאמר באנגלית ניתן למצוא את פרטי המעורבים בפשעים אלה.

רשימת מתרגלות הכלואות בכלא הנשים בשנחאי, תקופת מאסרן והעינויים שעברו