Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מה ניתן להבין מהמסמך המסווג של המפלגה הקומוניסטית?

אוק' 1, 2016 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

על-פי מידע פנימי, המשרד הכללי של המפלגה הקומוניסטית בסין פרסם לאחרונה מסמך מסווג למשרדי רשויות מקומיות ברמות שונות, כדי להורות איך "לטפל במצבים" של פאלון גונג.

על-פי המקור הפנימי, המסמך מדבר על כך שמאז יולי 1999, במשך 17 שנים, נמשך הדיכוי של הפאלון גונג. במשך 17 השנים האחרונות, היחס למתרגלי פאלון גונג, ילדיהם ובני משפחה אחרים אינו צודק. לדוגמה, לימודים או הצטרפות לצבא נחסמים בפני ילדיהם של מתרגלי פאלון גונג. גם קידום במקומות עבודה נמנע לגבי בני משפחות של מתרגלים.

המסמך קובע שעל הרשות להקל בהדרגה את הלחץ וההגבלות מעל מתרגלי הפאלון גונג. אולם, ההליך ל"הקלה" הזאת המוזכר במסמך מציין, שתנאי מוקדם להקלה הזאת הוא עדיין "וויתור על הפאלון גונג" מצד המתרגל.

ב-30 באוגוסט, ועדת ה-PLAC (הוועדה הפוליטית-משפטית) באחת הערים בסין זימנה מפגש בדרישה, שכל תאגיד בעיר המנוהל על ידי המדינה, שמעסיק מתרגלי פאלון גונג, צריך לשלוח נציג לפגישה. הפגישה נועדה להודיע על המסמך הזה. המסמך הוא מסווג, אבל לראשי רשות מעל רמת עיירה יש גישה אליו.

אחד מבכירי הרשות העיר על המסמך הזה: "המסמך מראה שהדיכוי של הפאלון גונג נתקל בדילמה והוא עומד בפני קשיים עצומים אם ממשיכים בו. אבל הממשל אינו רוצה לשקם לחלוטין את המוניטין של הפאלון גונג, כי זאת תהיה סטירה בפנים של עצמו. לפיכך, הם רוצים למצוא דרך מתקבלת על הדעת להקל את המגבלות על מתרגלים. אולם אפילו תיקון העוולה הזה אינו לעומק. המסמך עדיין דורש מהמתרגלים לוותר על הפאלון גונג, והלחץ עליהם לא יוקל אם הם יסרבו לעשות זאת".

ג'יאנג דזה-מין, לשעבר מנהיג המפלגה הקומוניסטית שפתח ברדיפה והוביל אותה, ואנשי המחנה שלו, חווים כעת לחץ רציני משל עצמם, מפני שרבים מהם כבר נעצרו בהאשמות של שחיתות וחלק מהם נחקרים. אחד הנוכחים בפגישה אמר: "מאחר שג'יאנג והכנופיה שלו נמצאים במצב הזה, אף אחד, אפילו חברי ה-PLAC, אינו יודע איך לבצע את המדיניות הזאת המוזכרת במסמך. עלינו להמתין להודעה נוספת של הרשויות בעניין".

מתרגלי פאלון גונג מאמינים שהמסמך מראה שהדיכוי הגיע למבוי סתום. אבל כנופייתו של ג'יאנג אינה רוצה להודות בכישלון והם פרסמו את המסמך הזה כדי לבדוק את האווירה. מה שמוגדר במסמך כ"להקל" את הלחץ על המתרגלים, הוא למעשה ניסיון להקל את הלחץ על המפלגה הקומוניסטית עצמה. אבל טבע המפלגה הקומוניסטית כל כך מושרש, שהמפלגה לא תשנה לעולם את הטבע שלה שהוא נגד האנושות, נגד החברה, והאנטי-תיזה לעקרונות הפאלון גונג "אמת-חמלה-סובלנות".

הרדיפה של המפלגה הקומוניסטית נגד הפאלון גונג נועדה כבר מראשיתה לכישלון חרוץ. שום דבר לא יכול לשנות את העובדה הזאת. מצד שני, מתרגלי פאלון גונג הפועלים בדרך מוסרית גבוהה לנוכח הרדיפה חסרת הרחמים הזאת, זוכים לכבוד בכל העולם.