Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תרבות סין: המעלה של סלחנות ונדיבות-לב

אוק' 21, 2016 |   טאנג-ג'יאן

(Minghui.org)

הפתגם אומר: "אף אחד אינו מושלם, וכל אחד עושה טעויות". גם אנשים הידועים באיכותם היוצאת מהכלל אינם חסינים לטעויות. לכן זה מעורר תמיהה שאדם אינו יכול לשאת את טעויותיהם של אחרים.

אם אדם מאשים תמיד את האחרים חוץ מאת עצמו בכל פעם שפורץ ויכוח, הוא ירכוש אויבים. זה כמעט בלתי אפשרי לרכוש חברים אם לאדם חסרה מידת הסלחנות והנדיבות, כי האחרים לבטח יהיו פחות סלחנים ונדיבים כלפיך.

כמה נכבדים משושלת טאנג (618 -907 לספירה) פתרו טינות על ידי נדיבות-לב, כמו בסיפור על דוּ צ'וּק (Du Chuke).

להשיב מחילה תחת שנאה

דוּ צ'וּק שירת בצבאו של וואנג שי-צ'ונג (Wang Shichong) יחד עם דודו, דוּ יאן. סיכוייו לקבל קידום היו מועטים, כשוואנג, שחשיבותו עלתה לאחר שהדיח את הקיסר האחרון של שושלת סוּי (581 – 618 לספירה), כותר מהמערב על ידי צבאות טאנג.

הדוד דוּ יאן שנא את דו צ'וק ואת אחָיו. אחיו הבכור נהרג בפקודתו של וואנג שי-צ'ונג, כי דו יאן שנא אותו. דו צ'וק עצמו נזרק לכלא, שם כמעט הורעב למוות. אך הוא לא נטר שום טינה לדודו.

לאחר שהגנרל לי שי-מין (598 – 649 לספירה) הביס את וואנג שיצ'ונג, דו צ'וק הלך לבקר את אחיו, דו רו הווי, והתחנן לפניו בדמעות להציל את חיי דודם. האח סירב בתחילה.

"דודנו כבר הרג את אחינו הבכור", אמר דו צ'וק, "אם תהרוג אותו, זה יקרב את קץ משפחתנו. זה עצוב מאוד".

זה נגע לליבו של דו רו הווי. הוא שיחרר את התרעומת והשיב על שנאת דודו בנדיבות-לב. לבקשתו חס לי שי-מין על חיי הדוד.

הואשם באופן בלתי הוגן בהסתה לסכסכנות

לאחר שהדוד, דו יאן, שוחרר, הוא התכוון להצטרף למחנהו של הנסיך לי ג'יאן-צ'נג, אחיו הבכור ויריבו של לי שי-מין. אבל היועץ הבכיר של לי שי-מין, פאנג צ'ואן-לינג, חשש מהאיום שהחיבור הזה יציב. פאנג יעץ ללי שי-מין להקצות לדו יאן תפקיד בו כישרונותיו יוכלו לשמש למטרה טובה.

בשנת 625, פרץ מרד. לאחר שדוכא, המורדים הודו שהלכו על פי פקודותיו של הנסיך לי ג'יאן-צ'נג, אך האשימו את דו יאן שהסית לסכסוך בין לי שי-מין לבין הנסיך. לי שי-מין ידע שדו יאן חף מפשע והעניק לו פרס של 300 אונקיות זהב.

בשנת 626 נכנס לי שי-מין לתפקיד הקיסר טאי-דזונג של שושלת טאנג, הוא מינה את דו יאן לשר הממונה על ההיררכיה של כל פקידי הממשל. יותר מארבעים פקידי ממשל קודמו לשרת את החצר הקיסרית על פי המלצתו של דו יאן, ורבים מהם הצטיינו בשירות המדינה.

הקיסר חס על חייו

לאחר שהציל את חיי דודו, חי דו צ'וק כנזיר בהרי סונג, מה שמכונה היום פרובינציית הה-נאן, מאות מייל מזרחה הרחק מבירת טאנג. הוא שב לשרת בחצר הקיסרית ב-630, שם הועלה למעמד שר.

דו צ'וק נתפס כששיחד פקידים בחצר הקיסרית מטעם בנו הרביעי של הקיסר טאי-דזונג, מה שנראה כחותר תחת התוכנית שכבר תוכננה על ידי הקיסר טאי-דזונג לגבי ירושת השלטון הקיסרי.

כשהקיסר שמע על התפקיד שדו צ'וק מילא בעניין זה, הוא שמר זאת לעצמו. כשהפשע נחשף הוא הצהיר על מעורבותו של דו צ'וק, אך חס על חייו. הוא מינה אז את דו צ'וק לתפקיד מיופה כוח מטעם המדינה, כך שיוכל לפצות על העבירה על ידי כך שישרת את המדינה.

דו צ'וק שהתנהג כלפי דודו באופן הוגן בעבר, קיבל יחס נדיב בסוף בעצמו.

כך אנשים בעלי רקע שונה בשושלת טאנג ריפאו את טינתם – על ידי הבטחת מחילה וסובלנות לטעויותיהם של אחרים. כך שושלת טאנג שגשגה בתקופת שלטונו של הקיסר טאי-דזונג.

( לקוח מהספר (Biography Volume 16 , "Old Book of Tang"