ברכות לוועידת הפא האירופית

לכל תלמידי הדאפא בוועידת הפא האירופית, ברכות לכולכם!

ראשית, אאחל לוועידת הפא הצלחה מלאה!

ועידת הפא שלנו היא למען טיפוח. כמטפח, מה שאתה מטפח זה את עצמך. לחצים המגיעים שלא מקרב תלמידי הדאפא הם מבחנים, והם הזדמנות להתקדם במרץ; קונפליקטים ולחצים המגיעים מקרב תלמידי הדאפא הם גם, באותו אופן, מבחנים והזדמנות להתקדם במרץ. פרט למאסטר, כל אחד מכם הוא מטפח. אם אתה פועל היטב או לא – זה התבטאות של מצב הטיפוח שלך, ואף אחד אינו יוצא מכלל זה. עם החסרות, לבבות אנושיים והחזקות, לא תוכל ללכת היטב את המשך הדרך. מטפח תמיד מטפח את עצמו, ואפילו שינוי קטן בלב האדם הוא השתפרות, והאלוהויות רואות את זה. הטיפוח אינו למען הדאפא, והצלת אנשים גם היא אינה למען הדאפא. טיפוח הוא ההבטחה שישות חיה תתקדם לעבר השלמות המלאה, והצלת אנשים היא התבטאות של החמלה של מטפח, והאחריות שלו בשעה שהישויות החיות נמצאות בסכנה. הניחו את ההחזקות הרבות מדי והחֲזקות מדי, ולכו היטב את הנתיב של עצמכם – התהליך הזה הוא הדרך שלכם.

שוב אאחל לוועידה שלכם הצלחה מלאה!

המאסטר מצפה לשמוע מכם חדשות טובות, תודה לכולכם!

לי הונג-ג'י
5 בנובמבר 2016