Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

טיאן-ג'ין: 18 מתרגלים של פאלון גונג נעצרו בימים הראשונים של דצמבר; 16 עדיין עצורים

דצמ' 21, 2016 |   כתב מינג-הווי בטיאן-ג'ין, סין

(Minghui.org)

משטרת טיאן-ג'ין עצרה לפחות 18 מתרגלים של פאלון גונג ללא עילה חוקית בימים ה-7 וה-8 בדצמבר 2016. בעת כתיבת דיווח זה, רק שניים מהם שוחררו, אחד מהם בן 85. כל השאר נמצאים במעצר.

משטרת טיאן-ג'ין ניהלה מעקב במשך שנה שלמה על שיחות הטלפון שניהלו מתרגלי הפאלון גונג האלה עם משפחותיהם ועם חבריהם.

בסוף אוקטובר הכפילה תחנת משטרה מסוימת בטיאן-ג'ין את כוח האדם שלה כדי להתכונן למעצרים. בתחילת נובמבר החלו שוטרים ואנשי אגף ביטחון הפנים, וכן נציגי סניף המפלגה הקומוניסטית של השכונה, להטריד את המתרגלים המקומיים. הם דרשו מהם לחתום על כתב ויתור על הפאלון גונג, או שבזזו את ביתם. את רוב הפעולות האלה המשטרה בעצמה צילמה בווידיאו.

שמותיהם של 18 המתרגלים שידוע שנעצרו על ידי המשטרה מפורטים במאמר באנגלית בקישור מטה. 16 מהם נעצרו ב-7 בדצמבר, ו-2 ב-8 בדצמבר.

במקרה של מר יאנג יו-יונג, שוטרים פרצו לביתו ב-7 בדצמבר. הם סגרו את הדלת והחלו בחיפוש בבית. שוטר אחד סתם בכוח את פיו של מר יאנג כדי שלא יוכל לדבר. מר יאנג ואשתו גב' מנג שיאן-ג'ן נעצרו ונלקחו לתחנת המשטרה הואנג-הואה-דיאן.

מספר שוטרים נשארו בביתם ולא הרשו לאף אחד להיכנס לבית, כולל לילדיהם של הזוג.

הזוג כעת עצור במרכז המעצרים וו-צ'ינג.

רק שני מתרגלים שוחררו לאחר המעצר: מר טיאן בן ה-85, ועוד אישה מבוגרת.

פרטים נוספים על אופן המעצרים ניתן לקרוא במאמר באנגלית בקישור מטה.