Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הבן בכלא בשל אמונתו, אב המשפחה מת מצער, והאם שוב עצורה בשל אמונתה

דצמ' 27, 2016 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית הה-נאן, סין

(Minghui.org)

הגב' ביאן שיאו בת ה-47 מג'יאו-דזואו שבפרובינציית הה-נאן, נעלמה ב-8 בדצמבר 2016. מאוחר יותר נודע למשפחתה שהיא נעצרה. אמה, שהיא בשנות השמונים, ובתה, שרויות בעצב.

הגב' ביאן החלה לתרגל פאלון גונג ב-1996. היא דבקה בנחישות בהתנהלות לפי ערכי "אמת-חמלה-סובלנות" והתרגול בשיטה שיפר את בריאותה והביא ללבה חמלה והתחשבות כלפי האנשים שסביבה, וכתוצאה מכך הרמוניה לחייה. אבל כל זה נגמר כשהמפלגה הקומוניסטית הסינית החלה ברדיפת הפאלון גונג בשנת 1999.

גב' ביאן נעצרה מספר פעמים בין השנים 2000 ו-2009 על ידי המשטרה ו"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). פעמיים הייתה כלואה במחנות עבודה בכפייה, 3 שנים בסיכום. כמו כן הוכנסה לחודש ימים לשטיפות מוח. ביתה נהפך על ידי שוטרים פעמים אין-ספור.

אמה של גב' ביאן שנכחה במעצר ובהרס הבית רעדה ללא הפסק ולא יכלה לאכול או לישון במשך ימים. זמן קצר לאחר מכן לקתה בהתקף לב.

שוטרים מאגף בטחון הפנים עצרו את בנה של גב' ביאן ב-27 במארס 2014, ולאחר המעצר הפכו שוב את ביתה של אמו. הם לא מצאו כלום להפליל אותו, אבל בכל זאת עצרו אותו. הוא נשפט ללא עילה חוקית לשלוש שנות מאסר, וכלוא עדיין בכלא ג'נג-ג'ואו.

המשפחה כולה הסתמכה על ההכנסה החודשית של אב המשפחה, אף כי הייתה זעומה – 1,000 יואן. אבל לאחר שבנם נעצר, האב לא הצליח להתאושש מהמכה. בריאותו התדרדרה והוא הלך לעולמו בספטמבר 2015.