Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

למילים של מתרגלים יש כוח

מרץ 16, 2016 |   מתרגלת פאלון דאפא מחוץ לסין

(Minghui.org)

אני מתרגלת פאלון דאפא שהיגרה מסין. מהיום הראשון שלי בפאלון דאפא, לפני יותר מ-10 שנים, אין לי טענות. יש לי רק הכרת תודה לעמיתיי המתרגלים, כמו גם לאנשים האחראיים על פרויקטים של דאפא ולמנהל אגודת הפאלון דאפא.

אני מאחלת הצלחה למתרגלים מקומיים המעורבים בהכנת אירועים גדולים. הם מציבים שלטי ענק, מחזיקים בידיהם כרזות ומכינים ציוד הגברה. זה מאפשר למתרגלים אחרים להשתתף באירועים גדולים ולהציג לציבור מהו דאפא.

אני מעריכה מאוד את המאמץ שהשקיעו מתרגלים מקומיים, שאִפשר לי להשתתף בקבוצת לימוד פא. לא רק שהם מוצאים מקומות ללימוד, אלא גם דואגים לקבל אישור לשימוש במקום. עקב כך יש לנו סביבה טובה ללימוד קבוצתי ולשיתוף התנסויות.

חומרי מידע על הדאפא הם זמינים עבורנו לחלקם מפני שמתרגלים רבים עוזרים לכתוב, לערוך, להדפיס ולהפיץ אותם. על כך אני מודה לכל אחד המעורב בכך.

כשמתרגל או מתרגלת מבקשים ממני עזרה, זה הדבר החשוב ביותר בעיניי ואני אסירת תודה על כך. כל עוד יש לי היכולת, אני אקבל כל משימה. אני מודה להם על ההזדמנות לעזור להתכונן לאירועים, לפרויקטים או לכל דבר אחר.

אני בת מזל שאני יכולה להשתתף בפרויקט הבהרת אמת דרך האינטרנט. בהתחשב במגבלות רבות, במיוחד עקב היכולות המעטות שיש לי, אני יכולה לעשות רק עבודה בסיסית. אני חשה הכרת התודה חסרת גבולות כשאני יושבת מול מסך מחשב. היות שמתרגלים רבים תורמים, יש לי ההזדמנות להשתתף בפרויקט הזה.

בעת הצורך, כשנראה שמישהו מרפה ולא פועל היטב, אני מציעה הצעות בדרך בונה. זה לא משנה אם האדם הזה נענה להצעתי, מפני שאינני מכירה את המצב בכללותו ואינני יכולה לשים עצמי בנעליו או בנעליה. החשוב ביותר: אני לא אתלונן ולא ארכל עם אחרים על אותו מתרגל.

אנו כולנו מתרגלים וכולנו הגענו לרמות שונות בטיפוח שלנו. לכן זה נורמלי שיש השקפות שונות בסוגיה נתונה.

לצערי הבחנתי שכמה מתרגלים עזבו פרויקט כשעמיתיהם המתרגלים לא קיבלו את הצעותיהם. עזיבתם הפתאומית גרמה לאי נוחות רבה.

יש מתרגלים שאינם מקדמים השקפות בונות, אלא מעדיפים לבקר ולהדגיש חסרים של פרויקט, למרות שאינם מעורבים בו.

ויש כאלה המתלוננים לגבי האחראי על פרויקט מסוים, או על מנהל אגודת הפאלון דאפא.

כפי שהמאסטר אמר לנו פעמים רבות, למילים של מתרגלים יש כוח. כל עוד יש לנו גישה ישרה, אז גם אם נראה דברים מזוויות שונות ותהיינה לנו הבנות שונות, אין זה אומר שאיננו חלק מהגוף האחד של מטפחי הפאלון דאפא.