Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

41 מתרגלי פאלון גונג כלואים בכלא הו-לאן

אפריל 28, 2016 |   מתרגל פאלון גונג בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג, סין

(Minghui.org)

בכלא הו-לאן בפרובינציית היילונג-ג'יאנג כלואים עתה 41 מתרגלים, המעונים שם בשל סירובם לוותר על אמונתם בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי.

טווח גילאי המתרגלים הכלואים הוא בין 38 ל-73. גזרי הדין שגזרו עליהם נעים בין 3 ל-17 שנים (ממוצע של 5.6 שנים לאחד).

מס' המתרגלים מול מס' השנים שנגזרו עליהם

התעללות

כבר בהגיעם לכלא הו-לאן מוצבים המתרגלים באגף המכונה "האגף לאימון אינטנסיבי". מאלצים אותם ללבוש בגד עליון מיוחד כדי להבחין ביניהם לבין אסירים אחרים ולהשפילם.

הסוהרים מנסים לאלץ את המתרגלים לוותר על אמונתם בפאלון גונג באמצעות איומים ועינויים. למשל:

מר דואו צ'אנג-יינג הוכה ומנעו ממנו מים ושינה בשל סירובו לוותר על אמונתו; מר ג'אנג וון-לונג עונה עד שהפך לחולה נפש; מר קאנג צ'אנג-ג'יאנג לא יכול היה לקום מהמיטה במשך שלושה שבועות לאחר שהוכה מכות פראיות.

כל המתרגלים באגף זה מאולצים לעבוד בעבודת פרך. יש להם הגבלות הליכה לשירותים, מקלחת, כביסה ושיחה עם אחרים. הארוחות מכילות לחם מאודה, כרוב לבן וגזר. מים ניתנים להם רק לעתים.

במשך כל הלילה נדחקים 6 מתרגלים בתוך חלל של מטר וחצי רבוע. הסדינים המלוכלכים ומלאים בחרקים מכוסים בדם ובכתמי שתן.

שלא כמו אסירים אחרים המועברים לאגפים אחרים, או לבתי כלא אחרים, אחרי 3 חודשים באגף – המתרגלים מושארים שם, חלקם אפילו עד שנה. הסוהרים והבכירים בכלא מקבלים תמריצים כדי "לשנות" מתרגלים (לחנך אותם מחדש), או כשהם מצליחים לגרום למתרגל (באמצעות עינויים) לוותר על הפאלון גונג.

העינויים ממשיכים באגפים אחרים או בבתי כלא אחרים

אחרי 3 עד 12 חודשים של שהייה באגף זה נשלחים המתרגלים לכלא דא-צ'ינג, או מועברים לאגפים אחרים בכלא הו-לאן, שם הם נאלצים לעבוד בעבודת פרך במשך שעות ארוכות ללא תשלום (אסירים אחרים מקבלים שכר עבור עבודתם).

במקרים בהם מתגלה חומר כתוב השייך לפאלון גונג אצל מתרגלים, או אם הם נתפסים מתרגלים את תרגילי השיטה, או אם הם מסרבים להיענות להוראות (הדרקוניות) של הסוהרים, המתרגלים מוכים באכזריות, נכלאים בבידוד, או נמנעים מהם ביקורי משפחות.

במקרה של המתרגל ג'ונג ג'או-צ'ין, הוא הוכנס למאסר מבודד במשך חודש ימים כי סירב להוראת מפקחי הכלא לוותר על אמונתו. המתרגל ליו וויי איבד שן מהמכות שספג לאחר שנתפס מתרגל את תרגילי הפאלון גונג. ממר ג'אנג ג'ין-קו מנעו ביקור בני משפחה, אחרי שסיפר למשפחתו על המכות שקיבל.

את רשימת שמות המתרגלים גילאיהם ומס' שנות כליאתם ניתן לראות בכתבה באנגלית בקישור למטה.