Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

גואנג-דונג, סין: תלמידים צעירים מופצצים בתעמולת שנאה בביה"ס

יולי 19, 2016 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית גואנג-דונג, סין

(Minghui.org)

בחטיבת ביניים של בית ספר בג'אנג-ג'יאנג, פרובינציית גואנג-דונג, הקרינו סוכני "משרד 610" סרטי תעמולה למורים ולתלמידים.

במקום תכניות חינוכיות הם הראו סרטי ווידיאו התוקפים את הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

כמו כן הוצבו סביב בית הספר שלטי תעמולה גדולים. מנהל "משרד 610 המקומי" הואנג דזו-הואה, ארגן משחקים לתלמידים על בסיס ה"מידע" הזה.

"משרד 610" הוא ארגון הפועל מחוץ לחוק, שהוקם על ידי ההנהגה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית כדי להכחיד את הפאלון גונג. לצורך הזה ניתנו לארגון כוח וסמכות מעל מערכות האכיפה והמשפט.

הביקור הזה בבית הספר נעשה 3 שבועות אחרי שגב' וואנג דאן-ג'ינג, מורה בבית הספר, נעצרה בשל עלון מידע שנתנה לתלמיד לגבי הרדיפה שמנהל המשטר הסיני נגד הפאלון גונג.

אחרי מעצרה ב-21 באפריל נכלאה גב' וואנג ב"מרכז לגמילה מסמים" המתפקד כיום כמרכז לשטיפת מוח. מטרת המרכז ללחוץ על מתרגלי פאלון גונג לוותר על אמונתם. כיוון שסירבה לוותר על אמונתה, סירב "משרד 610" פעמיים לאפשר לבנה לבקר אותה.

גם ביולי 2013 הכניס מנהל משרד 610 הואנג את גב' וואנג למשך חודש ימים למרכז לשטיפת מוח, לאחר שסיפרה לתלמידים שלה על הרדיפה נגד הפאלון גונג. לאחר מכן נכנס לביתה ערך בו חיפוש והחרים את כל ספרי הפאלון גונג שלה, כמו גם חפצים אישיים.