תזכורת

ברכותיי לתלמידי הדאפא שהגיעו לוועידת הפא של המערב-התיכון של ארה"ב!

זהו הכרח עבור תלמיד דאפא להבטיח את הטיפוח שלו בכל יום, וזוהי המשימה של תלמיד דאפא להבהיר את האמת ולהציל אנשים. במסע שלך לעבר השלמות המלאה אי אפשר שאף אחד מהם יחסר. כמה היטב אתה פועל משקף אם אתה מתקדם במרץ בטיפוח שלך או לא. מצב העניינים בחברה עשוי להשתנות, אבל הדרישות לטיפוח לעולם לא ישתנו, משום שהן הסטנדרטים של הקוסמוס והסטנדרטים של הדאפא.

אני מאחל לוועידת הפא שלכם הצלחה שלמה!

לי הונג-ג'י

31 ביולי 2016