Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

כולם צריכים להפסיק לשמש כלי-שרת ברדיפת הפאלון גונג

אוג' 15, 2016 |   יִי-יאן

(Minghui.org)

לפני 17 שנים, בערך בזמן הזה, המפלגה הקומוניסטית הסינית פתחה במסע דיכוי חסר תקדים נגד מתרגלי שיטת הפאלון גונג, שיטה המבוססת על העקרונות: אמת-חמלה-סובלנות.

מאז אזרחים רבים נעצרו, עונו ואף נרצחו עבור איבריהם פשוט בגלל אמונתם. בשל התעמולה המתמשכת של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד השיטה, אנשים רבים שאינם מתרגלים פאלון גונג היו גם הם עוינים למתרגלים.

אך רדיפה אכזרית שכזו לא דיכאה את מאמציהם של המתרגלים להעלות את המודעות למה שהמק"ס מסוגלת לעשות לאזרחיה.

במהלך השנים, אנשים רבים שאינם מתרגלים התפעלו מאומץ לבם ונחישותם של המתרגלים. חלקם אף פרסמו בגלוי באתר מינג-הווי הצהרות המבטלות את הדברים השליליים שהם אמרו בעבר על הפאלון גונג ועל מתרגלי הפאלון גונג. הם נשבעו להפסיק לשמש כלי-שרת ברדיפה ושהם נחושים לתמוך בפאלון גונג.

מובאת כאן הצהרה שנכתבה על ידי איש בשם גואו פֶנג-פָא, שאשתו היא מתרגלת פאלון גונג:

"אני בן 81. אשתי התחילה לתרגל פאלון גונג ב1996, ובמהרה הפסיקה לעשן והשיעול הכרוני שלה פסק. מה שהכי מצא חן בעיניי זה שהיא חדלה להיות אישה שתלטנית ובעלת מזג רע. אין מילים בפי להודות לפאלון גונג על שהעניק לי נישואים טובים בהרבה.

"אך שלוש שנים אחר כך, הרדיפה החלה והפחידה אותי, כי לא רציתי שמשפחתי תסתבך בגלל אמונתה של אשתי. עשיתי כל שיכולתי כדי לנסות לעצור בעדה מלתרגל פאלון גונג. אפילו האשמתי את הפאלון גונג ואת מייסדו על שהכניסו את משפחתי לצרות.

"אבל אמונתה של אשתי אף פעם לא התערערה. כשהשנים חלפו, הגעתי בהדרגה לידי הבנה שהיא לא עושה שום דבר לא נכון בכך שהיא מיישמת את זכותה החוקית לחופש האמונה. פאלון גונג רק לימד אותה להיות אישה טובה. לא הייתי צריך להשמיץ את הפאלון גונג ואת מייסדו. אני מצהיר עכשיו בגלוי שמה שאמרתי בעבר על השיטה בטל ומבוטל. ושפאלון גונג הוא טוב! אמת-חמלה-סובלנות זה טוב!"

הצהרתו של מר גאו הזכירה לי אנשים רבים שעדיין מרומים על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) או שלא מצאו את אומץ הלב לומר מילה הוגנת על הפאלון גונג.

זו תקוותי הכנה שגם הם יבינו במהרה שמתרגלי הפאלון גונג מעולם לא היו צריכים להירדף בשל אמונתם. אני מאמין שהרדיפה תסתיים מוקדם יותר אם הם יפסיקו לסייע לרדיפה ויתמכו בזכות עמיתיהם האזרחים לחופש האמונה.