Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

כלא דונג-לינג בעיר שן-יאנג: צעקות המתרגל שעונה נשמעו מהבוקר ועד לצהרי יום המחרת, למרות הציפוי המיוחד המונע רעש

ספט' 5, 2016 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית ליאו-נינג

(Minghui.org)

באפריל 2016 נגזרו על שני מתרגלי פאלון גונג, וואנג פנג-יי ופו-שון וסון יי מדאן-דונג עונשי מאסר בכלא ללא כל עילה חוקית. השניים היו נתונים לשטיפת מוח ועינויים בכלא דונג-לינג.

אסירים המגיעים לכלא, נכלאים באגף הקבלה. אחרי חודש הם מועברים בדרך כלל לאגפי כלא שונים. אולם מר וואנג ומר סון הוחזקו כלואים בצוות הקבלה, שם מונה צוות מיוחד שיעקוב אחריהם מקרוב וינסה לכפות עליהם לוותר על אמונתם. שלושה אסירים מונו לעקוב אחר מר וואנג.

מר סון הועבר לחדר בבניין ה"חינוך" בכלא, שם צופו קירות החדר והרצפה בחומר מונע רעש. חמישה אסירים מונו לעקוב אחריו מקרוב בכל יום. מנהיגי צוות הקבלה השתתפו בניסיון לשטוף את מוחו של מר סון. אחד האסירים נקרא לענות אותו. ביומיים הראשונים זה היה שָקֵט יחסית. אולם בבוקר ה-15 במאי, צעקותיו הממושכות של מר סון נשמעו מהחדר המיוחד חרף הציפוי מונע הרעש. הצעקות נמשכו עד לצהרי יום המחרת. הצעקות היו רמות כל כך שנשמעו אפילו בחוץ.

ב-16 במאי אחר הצהריים הביאו גם את מר וואנג לחדר המיוחד לשטיפת מוח ועינויים. הוא ראה את מצבו הנורא של מר סון בשעה שמר סון הועבר משם על ידי סוהרים. אותם סוהרים ואסירים עינו גם את מר וואנג.

במשך היומיים הראשונים הם לא הפעילו עליו עינויים קשים, אך החל מה-19 במאי הסוהרים החלו לשטוף את מוחו בניסיון לשכנע אותו לוותר על התרגול בפאלון גונג. מר וואנג סירב. הוא ניסה לומר להם שהם מבצעים פשעים כשהם מענים אותו. הם התעללו בו מילולית ומנעו ממנו שינה. אחד הסוהרים בעט בנעליו על פניו של מר וואנג ועל ראשו במשך כל אחר הצהריים. פניו התעוותו וראשו התנפח. הוא נעשה מבולבל וראייתו התערפלה. ב-22 במאי הוא שוב עונה במשך כל הלילה, עד למחרת השכם בבוקר. ב-6 ביוני הוא הועבר לאגף החמישי של הכלא.

מתרגלי פאלון גונג רבים אחרים סבלו עינויים דומים ואף גרועים יותר בכלא דונג-לינג.