Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

סניגור של מתרגל פאלון גונג: "איך ייתכן שללמד ערכים טובים ייחשב ללא-חוקי?"

יאנ' 11, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית סצ'ואן, סין

(Minghui.org)

בדצמבר שנה שעברה (2015) שוטרים בעיר צ'נג-דו עצרו ותקפו שני מתרגלים של פאלון גונג שחילקו חומרי מידע על הפאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה הנרדפת בסין על ידי הרשויות.

הגב' דינג הווי ומר ג'נג בין הועמדו למשפט ב-24 בנובמבר השנה, ושניהם כפרו באשמה.

באולם המשפט הוצגו הראיות: צילומים של עלונים, של מגזינים ושל תקליטורים שלפי טענת התובע הכילו חומר על הפאלון גונג. כשהסניגור ביקש לראות את הראיות המקוריות, השופט לא אישר את הבקשה.

עורך הדין של המתרגלים אמר לבית המשפט: "לפי החוק, צילומים לא יכולים לשמש כראיה בבית משפט". הוא הציג מגזין שהוצא לאור על ידי מתרגלים של פאלון גונג ואמר "זה שבועון שפורסם על ידי פאלון גונג, ויש פה סיפורים כמו זה שאדם עשה מאמצים להפוך לאדם טוב אחרי שהחל לתרגל פאלון גונג" הוא הקריא את הסיפורים בבית המשפט ושאל את השופט: "איך ללמד ערכים טובים יכול להיות לא-חוקי?".

על פי החוקה הסינית, אין כל בעיה לחלק חומר הסברה לאנשים על השיטה, או לספר על הרדיפה נגדה. זוהי זכותם החוקית של אזרחי סין.

אולם ב-15 בדצמבר 2016 השופט גזר על גב' דינג שלוש שנות מאסר, ועל מר ג'נג שלוש שנים וחודשיים. שני המתרגלים מילאו בקשת ערעור לבית דין הביניים.