Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ארבעה מתרגלי פאלון גונג נשפטו למאסר בכלא

נוב' 23, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית שאן-דונג

(Minghui.org)

ב-10 באוקטובר 2017 גזר בית הדין בעיר פינג-דו על ארבעה מתרגלי פאלון גונג מאסר בכלא פלוס קנסות כבדים. זאת לאחר ששופטי בית הדין בעיר ג'י-מו פרשו באופן קולקטיבי מהדיון בתיקים אלה.

לפני כשנה עצרו שוטרים מהעיר ג'י-מו 7 מתרגלי פאלון גונג (ראה כתבה באנגלית: Shandong Police Steal 37,000 Yuan from Elderly Practitioner).

אחת העצורות הייתה גב' צ'יו צ'ינג-הואה, אשה בשנות ה-70. מיד לאחר מעצרה הובהלה גב' צ'יו לחדר מיון בשל בעיות בלבה ושוחררה אחר-כך בערבות. שתי מתרגלות ממשפחתה: לי שין-ליי והואנג רו-יינג שוחררו אף הן בערבות.

אף על-פי שמשרד התביעה בעיר ג'י-מו דחה את המקרים פעמים רבות מחוסר ראיות, התעקשו המשטרה ו"משרד 610" להגיש כתבי אישום נגד המתרגלים באשמת "חתירה תחת אכיפת החוק". בית דין הביניים בעיר צ'ינג-דאו הורה בסופו של דבר להעביר את התיקים המשפטיים שלהם לעיר פינג-דו.

ב-13 ביולי השנה נערך בעיר פינג-דו השימוע לשבעת המתרגלים, שחמישה מהם בני משפחה אחת. שימוע מיוחד נוסף נערך לגב' ציו לבדה ב-6 בספטמבר.

בית הדין הטיל על השבעה גזרי דין כדלהלן:

גב' לי הונג-ליי- 4 שנים בכלא וקנס של 40,000 יואן; גב' צ'יו צ'ינג-הואה (חמותה של גב' לי) – 3 שנים וקנס של 40,000 יואן; מר שו ג'יאן-שון (חתנה של גב' צ'יו)- 14 חודשים. שוחרר כבר ממרכז המעצרים בפו-דונג; גב' לי שין-ליי (אחותה של גב' לי)- פטורה מעונש ; גב' הואנג רו-יינג (בתה של גב' לי)- פטורה מעונש; מר וואנג ג'ונג-יו- 15 חודשים וקנס של 20,000 יואן; מר ג'אנג פנג-ווי- שוחרר אחרי מעצר טרם משפט במשך יותר משנה. פטור מעונש נוסף.