Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

על זוג מתרגלים משנחאי נגזר מאסר בכלא בשל הפצת חומר מידע על הפאלון גונג

דצמ' 20, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ג'יאנג-סו

(Minghui.org)

על מתרגלי הפאלון גונג וואנג דונג-יינג בת 73 ובעלה ג'אן גואן-רונג ממועצת באו-שאן בשנחאי נגזרו תקופות מאסר – שלוש שנים על האישה ושנה אחת על הבעל – בשל הפצת חומרי מידע של הפאלון גונג.

ב-11 בנובמבר 2016 נמסר לשוטרי נפת רו-דונג ולסוכני "משרד 610" בג'יאנג-סו שגב' וואנג ומר ג'אן ביחד עם מתרגל שלישי משוחחים עם אנשים על הפאלון גונג בנפה. הם עצרו אותם וערכו חיפוש וביזה בבתיהם.

אחרי חקירתם שוחררו מר ג'אן ומר גו בערבות עד למשפט. גב' וואנג לא שיתפה פעולה עם חוקריה נלקחה למחלקת המשטרה בנפה ולאחר מכן הועברה למרכז המעצרים בעיר נאן-טונג.

משרד התביעה אישר את מעצרה רטרואקטיבית ב-29 בדצמבר 2016.

המתרגלים הועמדו למשפט כל אחד בנפרד בבית הדין של הנפה. השימוע הראשון של הבעל, מר ג'אן, נערך ב-24 במאי 2017, אבל השופט עצר את השימוע כשעורך הדין של מר ג'אן הטיל ספק בחוקיות הליכי המשפט. ב-28 ביוני נערך השימוע השני שלו.

באחד בנובמבר נגזרו על השניים גזרי הדין השולחים אותם למאסר.