Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

על אמו של תושב וושינגטון די.סי נגזרו בסין 3 וחצי שנים בכלא בשל אמונתה בפאלון גונג

פבר' 28, 2017 |   כתב מינג-הווי שפרובינציית ליאו-נינג

(Minghui.org)

על אמו של המתרגל דו האי-פנג, תושב וושינגטון די.סי נגזרו 3 וחצי שנים בכלא וקנס בסך 5,000 יואן משום שהיא מתרגלת פאלון גונג, ומשום שבביתה נמצאו ספרים וחומרים של השיטה הרוחנית, הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

גב' יואן שיאו-מן מהעיר דא-ליאן שבפרובינציית ליאו-נינג נעצרה במאי 2016 והועמדה למשפט ב-16 בנובמבר, יומיים לאחר שבנה עמד במחאה מול השגרירות הסינית בוושינגטון וקרא לשחרר את אמו ללא כל תנאי השופט הכריז על אשמתה בגזר דין שהתפרסם ב-23 בדצמבר. כעת היא מערערת על גזר דינה.

האשמות חסרות בסיס משפטי

גב' יואן הואשמה ב"שימוש בכת כדי לערער את אכיפת החוק", תואנה שגרתית סטנדרטית בה משתמש המשטר הקומוניסטי בניסיונו להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג.

המלצת התובע לגזור תקופת מאסטר על גב' יואן התבססה על סעיף 300 של החוק הפלילי ועל הפרשנות המשפטית של הסעיף הנ"ל על ידי בית המשפט העליון ומשרד התביעה העליון בסין.

התובע טען שעל בסיס הסעיף הזה ועל סמך הפרשנות המשפטית, אלה המחלקים חומרים על כתות צפויים לגזרי דין בכלא.

אחד מעורכי דינה של גב' יואן טען ששני המסמכים הללו אינם מזכירים במפורש את הפאלון גונג. חשוב יותר הוא שהקונגרס העממי, הגוף המחוקק היחיד בסין, מעולם לא חוקק חוק כלשהו האוסר את התרגול בפאלון גונג, או כינה אותו בשם כת. [הפאלון גונג אינו מופיע ברשימת הכתות הרשמית של סין]. אי לכך, ההאשמות נגד גב' יואן נעדרות בסיס חוקי ומשפטי.

ראיות המוטלות בספק

הראיות אותן הציג התובע כללו פריטים שהוחרמו מביתה של גב' יואן ובכלל זה 42 ספרי פאלון גונג, 39 עותקים של תוכנה המיועדת לפריצת מחסום האינטרנט ושני טלפונים ניידים עם יישומי חיוג אוטומטי, המשמשים להפיץ מסרים מוקלטים החושפים את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

עורכי הדין טענו שהפריטים שהוחרמו מגב' יואן הם זכויות נכס חוקיות שאינן מהוות נזק לאף אחד, או לחברה בכללותה, קל וחומר שאינן מערערות את אכיפת החוק.

כמו כן הצביעו עורכי הדין על ראייה חשודה הכלולה בכתב האישום. התובע הציג ברשימת העדים עד שהעיד נגד מישהו אחר ולא נגד גב' יואן, אבל השוטר החוקר מחק את שם הנאשם האחר והחליף אותו בשמה של גב' יואן. נוסף לכך, לא הייתה בנמצא טביעת אצבע של העד כפי שנדרש בחוק.

כתב האישום קבע: "ב-12 במאי 2016 בשעה 15:00 אחר הצהריים, גילתה המשטרה שגב' יואן שיאו-מן חייגה למספרי טלפון רבים כדי להפיץ מידע על הפאלון גונג". מכאן, שכנראה צותתו למכשירי הטלפון של גב' יואן. אולם כתב האישום לא כלל רישומי טלפונים כלשהם התומכים בהאשמה. גב' יואן העידה שהיא לא ערכה שיחות טלפון כלשהן בשעה שהשוטרים נכנסו לביתה כדי לעצור אותה.

בכתב האישום נטען גם: "המשטרה החזירה טלפון שחור אחד לבעלה של גב' יואן, והוא חתם על המסמך הנדרש לכך". אבל, מר דו מעולם לא קיבל את הטלפון בחזרה ואף פעם לא חתם על מסמך כזה.

למאמרים קודמים:

• ♦ תושב וושינגטון די.סי. פונה בקריאה לשחרר את אמו העצורה בסין בשל אמונתה

• ♦ מחלקת המדינה האמריקנית ו-USCRIF דוחקים במשטר הסיני לשחרר מתרגלי פאלון גונג הכלואים בסין