Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלת נכלאה ללא עילה חוקית בכלא הנשים בטיאן-ג'ין בשל אמונתה; היא עוברת התעללות חמורה בכלא

פבר' 28, 2017 |   כתב מינג-הווי בטיאן-ג'ין

(Minghui.org)

גב' צ'ן רווי-צ'ין בת 44, תושבת מחוז ג'י בטיאן-ג'ין נשפטה לתקופת מאסר של ארבע וחצי שנים בשל אמונתה. מאז הוכנסה לכלא הנשים בטיאן-ג'ין היא חווה התעללות קשה.

גב' צ'ן נעצרה ב-16 במאי 2014 בשל הפצת חומרי מידע החושפים את רדיפת המשטר הקומוניסטי הסיני נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית המתבססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. ב-2015 גזר עליה בית הדין בנפת ג'י 4 וחצי שנים בכלא.

סוהרי הכלא השתמשו באמצעים שונים כדי לכפות עליה לוותר על אמונתה בפאלון גונג.

ההתעללות הפיזית כללה:

לעמוד ללא תזוזה למשך פרקי זמן ארוכים; אסרו עליה להשתמש בשירותים או לנקות עצמה אם לא הצליחה להתאפק יותר; צבטו את פטמותיה ונגעו באזורים המוצנעים שלה; רמסו את בהונות רגליה עד שדיממו חזק; היכו אותה בפראות כשהם מותירים חבלות על פני כל גופה; התיזו מים חמים על פניה; כפו עליה לשתות שתן ולאכול צואה.

האסירות בתאה של גב' צ'ן התלוננו על הריח, אבל הסוהרים עדיין סירבו לאפשר לה להשתמש בשירותים ולנקות את עצמה. הן השאירו את חלון התא פתוח גם בחורף כדי שהריח יצא החוצה. אחרי תקופת זמן, הסוהרים אפשרו סוף סוף לגב' צ'ן להתרחץ מדי פעם במים קרים.

הסוהרים השתמשו גם במניפולציות פסיכולוגיות כדי להחליש את כוח רצונה של גב' צ'ן. הם הונו את בני משפחתה להאמין שהיא רק רוצה לתרגל פאלון גונג ואין לה כל עניין ברווחת משפחתה. המשפחה האמינה להם והאשימה אותה על שגרמה להם לחיות בפחד כל אותן שנים, ודרשה ממנה לוותר על אמונתה.

בנקודת זמן מסוימת בכלא גב' צ'ן לקתה בהתקף כפיון שבו לא הייתה צלולה. וגרמו לה לומר שהיא מוותרת על אמונתה. אבל ברגע שראשה נעשה צלול היא שללה את הצהרתה.

גב' צ'ן אינה המתרגלת היחידה שסובלת התעללות בכלא. איתה נמצאות מתרגלות רבות לכודות במצב דומה.

שמות המתרגלות- בכתבה המקורית באנגלית בקישור מטה.