Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

להצביע על החסרות בחמלה ומתוך כוונה טובה

פבר' 3, 2017 |   מתרגלת בארה"ב

(Minghui.org)

מאז שהיגרתי מסין לארה"ב אני מעורבת בפרויקטים של כלי תקשורת. גיליתי שכשיש קונפליקטים או השקפות שונות בקרב מתרגלים, יש שתי דרכים שבהן מטפלים בהם בדרך כלל.

יש מתרגלים השומרים על שתיקה משום שהם חוששים להצביע על בעיה של אדם אחר. הם חושבים שאם יהיו כנים וגלויים זה יגרום לאדם האחר להיות לא מאושר. אבל היות שהקונפליקט גורם להם צרות או פוגע בהם, הם עלולים להתלונן בפני אחרים. זה גורם אפילו לעוד יותר בעיות, המתיישבות עמוק בפנים.

מתרגלים אחרים מאמינים שהגישה הישירה פותרת את הבעיה. אבל יכול להיות שיש בלבם רגשות פגועים, ולכן הם אינם שולטים באמוציות שלהם, ומתלוננים כי בלבם אין כוונות טובות.

הסירוב להצביע על בעיות כלשהן נובע גם הוא מאנוכיות, מפני שהם מנסים להגן על עצמם במקום על האחר.

כשתוך כדי שמצביעים לאחרים על החסרות עולות האשמה ותרעומת – זאת החזקה למוניטין, לאינטרס אישי ולרגשות הפגועים. כל אלה מבוססים על אנוכיות.

המאסטר אמר:

"לעתים קרובות אני אומר את הדבר הבא: כאשר אדם מדבר לאדם אחר, אם הוא מצביע על ההחסרות של האדם השני, או אומר לו משהו, בלי לחבר לזה אף אחד מהמושגים שלו, אז האדם השני יתרגש עד דמעות. אם אין לך כלל אג'נדה אישית, אם אינך מנסה להשיג משהו, ואם אתה אפילו לא רוצה להגן על עצמך, אם באמת יש לך כוונה טובה ואתה חושב על האדם השני, אז האדם השני באמת יראה את הלב שלך – לא משנה איזה מין בן אדם הוא." (הוראת הפא בוועידה בסינגפור 1998)

הבנתי מכך שעלינו לטפח את עצמנו היטב כדי לשתף פעולה היטב זה עם זה. אין עלינו לפתח תרעומת בגלל צרות, או פגיעה שאחרים גורמים. כמו כן אין עלינו להכיל את ההחזקות של האחרים כדי להגן על עצמנו.

עלינו להצביע על חסרים עם כוונות של חמלה, ולחשוב באמת שזה יועיל לאדם האחר לשתף פעולה טוב יותר. עלינו להתעלם מהיחס שלו או שלה. רק ביצירת סביבה התורמת לאמון הדדי נוכל לעבוד ביחד ולהצליח בכל מה שאנו מנסים להשיג.

המאסטר אמר:

"אם כולם יוכלו לעשות זאת, זה יהיה הטוב ביותר. כשאדם לא יכול לזהות עניין כלשהו, כמובן שאין זו טעות לציין זאת. אבל כשאתם מצביעים על משהו, חייבים לעשות זאת עם כוונות טובות. אתם מטפחים חמלה, אז חייבות להיות לכם כוונות טובות." ("לימוד הפא בעיר לוס אנג'לס" 25 בפברואר 2006)

ישנן בעיות הנגרמות אולי מחוסר הבנה בין מתרגלים. אם נצביע עליהן באופן אישי, תיווצר הזדמנות לפתור את הקונפליקט; בעוד שלדבר מאחורי גבו של אדם, רק גורם לקונפליקט להיות מסובך יותר ויוצר פִרצה במחשבה של אדם. כמובן, עלינו לזכור את דבריו של המאסטר:

"אבל כשאתם מצביעים על משהו, חייבים לעשות זאת עם כוונות טובות." ("לימוד הפא בעיר לוס אנג'לס" 25 בפברואר 2006)