Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגל מפו-ג'יאן נועבר מהכלא טרם שחרורו; מקום הימצאו אינו ידוע

פבר' 5, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית פו-ג'יאן, סין

(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג דזואו פו-שנג שהיה אמור להשתחרר ב-18 בינואר 2017 מכלא פו-צ'ינג, נלקח משם טרם שחרורו הרשמי ומקום הימצאו הנוכחי אינו ידוע.

חבריו של מר דזואו באו לאסוף אותו מהכלא שעה לפני שחרורו. קבוצת שוטרים התקרבה אליהם ויידעה אותם שמר דזואו נלקח על ידי סוכנים מהקהילה שלו כבר ב-7:00 בבוקר, בטענה שהקהילה שכרה עבורו דירה.

כשניסו חבריו לפגוש במנהל קהילת העיר פו-ג'ואו נאמר להם שהוא לא במשרדו. בתשובה למסרונים מחבריו של מר דזואו, שלח המנהל כתובת חסרת תוקף של מר דזואו ובסופו של דבר הוא הפסיק לענות לשאלות על מקום הימצאו של מר דזואו.

מר דזואו בשנות ה-60 נעצר ב-19 בינואר 2011 ונגזרו לו 6 שנים בכלא כפעולת עונשין על שעזר לשכור עורך דין להגן על כמה מחבריו.

הסוהרים בכלא פו-ג'ינג הורו לאסירים להתעלל בו פיזית. כתוצאה ממכות עינו השמאלית התעוורה. כמו כן עינו אותו בשיטת התלייה בידיים כפותות למשך 6 שעות.

הדגמת עינויים: תלייה בידיים כפותות פרושות לרווחה. אצבעות הרגלים לא נוגעות ברצפה

בעבר נשלח מר דזואו פעמיים למחנות עבודה כשסירב לוותר על זכותו לתרגל פאלון גונג.

מר דזואו עבד בזמנו בחברת הרכבות של העיר פו-ג'ואו. תחת הרדיפה והלחץ מהרשויות, אשתו עזבה אותו עם בתם.

אחותו של מר דזואו, גם היא מתרגלת פאלון גונג, נכלאה שנים רבות ללא עילה חוקית

אחותו של מר דזואו, גב' דזואו שיו-יון נעצרה בדצמבר 2015 ללא עילה חוקית, והיא עדיין במעצר.

ב-2011 נגזרו עליה 3 וחצי שנים בכלא לאחר שהגישה תלונה פלילית נגד מפקד המשטרה ומנהל "משרד 610" בגין מעצרה.

ב-2004 נגזרו עליה 6 שנים בכלא וב-2001 נגזרו עליה 3 שנים.

אמם של השניים, בשנות ה-80 לחייה, מתה ב-2015 הלומת צער עקב הרדיפה של ילדיה.