Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

כשנתקלתי באויביי...

מרץ 15, 2017 |   מתרגלת פאלון דאפא בסין

(Minghui.org)

רכבתי על אופניי וחיפשתי אנשים לשוחח עמם על הפאלון גונג. איש גבוה הלך לפניי. רכבתי עד אליו וכשהגעתי לצידו שאלתי אותו: "הי, האם אתה יודע על זרם הפורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) כדי לשמור על ביטחונם?"

הוא הסתובב אחורה ואז זיהיתי אותו. הוא היה המפקד לשעבר של מחלקת ביטחון הפנים, שרדף אותי והתעלל בי במשך 6 שנים. בגללו, כמעט מתי ומשפחתי כמעט נקרעה לגזרים.

אולם לא חשתי כל שנאה כלפיו ולא התייחסתי אליו באופן שונה מאשר כלפי אחרים. שאלתי אותו בשלווה: "אתה מכיר אותי?" הוא ענה שכן. הוספתי: "האם אתה מבין שהמק"ס הטעתה אותך?" הוא ענה שאני עדיין מבולבלת.

הוא הרכין ראשו

אמרתי לו שהוא זה שעדיין מבולבל. הוספתי: "אתה רדפת את הפאלון גונג במשך שנים רבות. האם בכלל ראית אי פעם מתרגל אחד שהצית את עצמו או רצח אחרים? האם מישהו מהם לקח שוחד או עשה דברים רעים? זוהי המק"ס שמבצעת מעשים רעים ולוקחת את הכסף לאנשים, לא הפאלון גונג. האם איזה מתרגל פאלון גונג התנקם בך אי פעם משום שרדפת אותם במשך שנים רבות כל כך? האם אתה יכול לומר לי למי מהם אין לב נדיב?"

האיש הזה רדף כ-1,000 מתרגלי פאלון גונג במשך תקופה של יותר מעשר שנים, באמצעות מעצרים, שטיפת מוח וגרימת נזק אחר. הוא הרכין את ראשו ולא היה לו מה לומר.

סיפרתי לו שפעם אחת נהג שתוי פגע בי והפיל אותי ארצה. מכסה המנוע של מכוניתו ניזוק. השעון והמחרוזת שלי נשברו, אבל אני לא נחבלתי. הנהג היה כל כך מפוחד שהוא ניסה לתת לי כסף.

למרות זאת אמרתי לנהג: "המאסטר אמר לי להיות אדם טוב ולחיות על-פי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. אף מתרגל פאלון גונג אמיתי לא ייקח כסף. אינני רוצה ממך דבר, מלבד שתאמר מילה טובה על הפאלון גונג".

לפני שסיימתי את הסיפור המפקד לשעבר עזב במהירות. קראתי אחריו שאני מאחלת לו כל טוּב ושיהיה בטוח ובריא כמוני.

האדם שהלשין עלי לרשויות

ביולי 2014 נסעתי לכפר, כדי לחלק מידע לגבי הפאלון גונג. בדרך המובילה לאחד הכפרים, שוחחתי עם שני אנשים זקנים שחלקם היו חרשים, ונתתי להם חומרי מידע לגבי הפאלון גונג. אדם בגיל העמידה שקרא עיתון שמע אותי ודיווח לתחנת המשטרה המקומית שאני מדברת על הפאלון גונג. בעקבות זאת נערך חיפוש בביתי ונעצרתי למשך 15 יום.

אחרי ששוחררתי, נסעתי שוב לכפר הזה. פגשתי באדם שדיווח עלי. הוא היה המום לראות אותי. בירכתי אותו בחיוך ואמרתי לו: "הי, האם שמעת על פרישה מהמק"ס כדי לשמור על ביטחונך?"

הוא היסס קמעה ואמר שהוא יודע.

אמרתי לו: "פאלון גונג נפוץ ביותר מ-100 מדינות ואזורים. פאלון גונג דורש מהמאמינים שלו להיות אנשים טובים ולחיות על-פי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. האנשים שהולכים אחרי ג'יאנג דזה-מין (יו"ר המק"ס לשעבר), כדי לרדוף את הפאלון גונג, מקבלים את גמולם. גורלה של המק"ס נחרץ על ידי השמים. אני מקווה שלא בצעת עוד מעשים רעים".

הוא ענה שהוא אדם טוב.

"אמרתי לו: "אתה אדם טוב, אבל הוטעית על ידי המק"ס. עדיף שתישאר רחוק מהמק"ס כדי להימנע ממזל רע". הוא סיפר לי שהוא היה שייך ל"חלוצים הצעירים", אחד הארגונים של המק"ס. לאחר מכן הוא הסכים לעזוב את המק"ס.