Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פילוסופיית הורות סינית עתיקה: דגש על מוסריות (חלק ראשון)

מאי 20, 2017 |   ג'י ג'ן

(Minghui.org)

בסין העתיקה אנשים שמו דגש רב על גינונים משפחתיים ועל טיפוח המשמעת והמוסר. כהורים הם הוקירו את הפילוסופיה של טיפוח המוסר וההתנהגות המוסרית, וחיו על פי עקרונות של חמלה, יושר, נימוס, חוכמה ואמון – ערכי היסוד של התרבות הסינית המסורתית. הם החשיבו זאת כעקרונות מנחים למשמעת משפחתית. חכמים קדמוניים הפגינו חמלה גדולה ותשומת לב כלפי ילדיהם, אך גם החמירו איתם מאוד. כך הם חינכו את ילדיהם להקשיב לעצה טובה מאחרים ולחיות חיי יושר ללא חרטות. שיטת ההורות הסינית העתיקה היא בעלת ערך רב בימינו. הנה כמה דוגמאות:

קונפוציוס מלמד את בנו ללמוד את הספרים Book of Songs  ואת Classic of Rites ("ספר השירים" ו-"ספר הטקסים")

קונפוציוס בשעה שלימד (על ידי ווּ דאו-דזה משושלת טאנג)

קונפוציוס היה הוגה דעות ומחנך דגול. נאמר שהיו לו יותר מ-3,000 תלמידים. ב"לון יו" של קונפוציוס יש סיפור על אחד מתלמידיו, צ'ן קאנג, ששאל את בנו של קונפוציוס קונג לי: "האם שמעת מהמורה דברים מיוחדים?" לי ענה, "לא. פעם אחת אבא עמד בחצר לבדו. ניגשתי אליו והוא שאל אותי: 'האם כבר למדת את "ספר השירים"'? 'לא', עניתי. אז הוא אמר: 'אם עדיין לא למדת אותו, אין לך בסיס לומר דבר'. אז מיהרתי לחזור וללמוד אותו. בפעם אחרת פגשתי את אבא כשעמד לבדו. ניגשתי אליו והוא שאל אותי: 'האם למדת כבר את 'ספר הטקסים'? עניתי שלא. אז הוא אמר: 'אין לך בסיס לעמוד עליו אם עדיין לא למדת אותו'. אז מיהרתי חזרה ללמוד אותו. שמעתי רק את שני הדברים האלו. שום דבר מיוחד אחר". קאנג שמח מאוד לשמוע זאת ואמר: "שאלתי רק שאלה אחת, אך למדתי שלושה דברים: כעת אני יודע את החשיבות של למידת 'ספר השירים' ו'ספר הטקסים', ולמדתי שהמורה מתנהג אל כולם באותו האופן".

אכן, "ספר השירים" ו-"ספר הטקסים" הם בין הכתבים הבסיסיים בתורתו של קונפוציוס. קונפוציוס אמר: "שירה יכולה לבטא מחשבות, שירים יכולים להביע את שאיפותיו של האדם, ושירים יכולים לזמר את מילותיו של האדם". הוא האמין שלהשתמש באמנות ובספרות כחומרי לימוד חיים, זה יעיל יותר מלהטיף. נאמר ש"ספר השירים" כולל 305 קטעים שקונפוציוס חיבר וערך. רוב הקטעים עוסקים בטיפוח, בהליכה בדרכים ישרות ועל פי רצון השמים, ערכים שקונפוציוס האמין שמהם יש להתחיל לטפח את המוסריות באדם. בנוסף, אדם יכול ללמוד מספרים אלה המון היסטוריה, טבע ופסיכולוגיה. הוא אמר: " מ'ספר השירים' אדם משיג שגשוג, מ'ספר הטקסים' יכולת עמידה לאורך זמן, ומ'ספר המוסיקה' – הצלחה. כשהוא דיבר על טקסים הוא למעשה התכוון להתנהגות מוסרית וערכית. חינוך מתחיל מללמד את תלמידים התנהגות מוסרית וערכים, ובעזרתם התלמיד יוכל לטפח מוסריות ומשמעת עצמית. זה יניח בסיס להתפתחות העתידית של האדם הזה.

קונפוציוס התנהג אל בנו כמו אל שאר תלמידיו בהתייחס ללימוד "ספר השירים" ו"ספר הטקסים". הוא העמיד לבנו אותן דרישות ואף פעם לא דרש ממנו פחות. היו לו ציפיות גבוהות מבנו ומתלמידיו באותה מידה. אנשים משכילים מתקופתו של קונפוציוס תמיד התייחסו לשיטת ההורות שלו מ"ספר השירים" ו"ספר הטקסים" כמורשת לגבי משפחה.

המשך יבוא....