Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פילוסופיית הורות סינית עתיקה: דגש על מוסריות (חלק שני)

מאי 21, 2017 |   ג'י ג'ן

(Minghui.org)

颜氏家训"עקרונות משפחת יאן"

יאן ג'י-טווי היה מלומד ומחנך בשושלת הצפונית ובשושלת הדרומית. הוא נולד כבן אצולה והושפע מתורת קונפיוציוס. הוא האמין באלוהויות ובעיקרון של "סיבה ותוצאה". הספר "עקרונות משפחת יאן" הוא סיכום חייו, עיסוקיו האקדמאיים, ועצותיו לבניו. לימים נחשב הספר כמדריך חינוכי למשפחה והפך לרב השפעה.

יש 20 פרקים בספר שלו, וכל אחד מהם מכסה טווח רחב של תוכן המדגיש טיפוח של האופי המוסרי ושל מידות טובות. הוא מדגיש היבטים קונפוציאנים שונים בחינוך, כמו: כנות והגינות, לב ישר, טיפוח עצמי של האופי, ניהול נכון של משפחה ועד ניהול מדינה. הספר מושפע עמוקות מהבודהיזם ומכיל קונוטציות תרבותיות עשירות.

יאן ג'י-טווי הצהיר כי כאשר מחנכים את הדור הצעיר צריך לעזור להם לבסס מטרות ושאיפות נעלות, לנהוג לפי עקרונות של מוסריות ומידות טובות, לסבול כל קושי ולשים לב לטפח יושרה. הוא אמר: "אם לאדם יש מטרות, הוא יהיה מסוגל לסבול ולהתגבר על אתגרים ולבסוף להשיג את המטרות הללו".

הוא האמין שהמטרה העיקרית של החינוך היא להרחיב את ליבו של האדם, לטפח מוסריות, ולעשות מעשים טובים לתועלת החברה. לדבריו, ראשית, המוטיבציה צריכה להיות ישרה. חינוכו של אדם צריך לכלול קריאת ספרים אציליים ומצוינים ולטפח אופי מוסרי. על התלמיד להתרכז, לעבוד קשה ולשתף חוויות עם האחרים.

יאן ג'י-טווי הדגיש את חשיבות החינוך המוקדם לילדים. ככל שמוקדם יותר טוב יותר. שלושת ילדיו החלו לקרוא ולשנן שירה וספרות קלאסית בגיל שלוש. הם שאלו אותו: "אנחנו יודעים שאנו צריכים לקרוא, אבל למה אנחנו צריכים לקרוא כל כך מוקדם?". יאן ענה: "ככל שתקדימו לקרוא את הספרים הקלאסיים, כך טוב יותר. כשאתם צעירים, הזיכרון שלכם מצוין. הספרים שאתם משננים יישארו איתכם לכל חייכם".

הוא אף לימד את ילדיו להמשיך ללמוד במשך כל חייהם ולהיות נחושים בכל הנסיבות. הוא עודד את ילדיו ללמוד היסטוריה. הוא אמר: "קריאת ספרים והבנת העקרונות הם חשובים, כך בכל זמן נתון, במיוחד ברגעים קריטיים, האדם יידע מה לעשות". ילדיו היו בעלי הישגים גבוהים מאוד ובעלי חוש מחויבות חזק.