Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

עורך דין סיני משבח את מתרגלי פאלון דאפא על כך שהם מחזיקים באמונתם

יוני 19, 2017 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

כדי לציין את ה-13 במאי 2017 – יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור – פרסם עורך דין סיני המייצג מתרגלי פאלון גונג את ההצהרה הבאה:

"כיום כמעט כל האנשים בסין מכירים בכך שהערכים המוסריים של החברה מתדרדרים מדי יום, הסטנדרט המוסרי הולך ופוחת בצורה מדאיגה ואנשים חורשים רעה זה כלפי זה. הסיבה מאחורי כל זאת היא הרעיון להיות "עסוק בעשיית כסף ולא לדאוג לשום דבר אחר". הרעיון הזה, שגרם לאנשים לוותר על אמונותיהם הרוחניות ועל נשמתם, קודם בזדון על ידי הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין.

אולם, אפילו תחת סביבה כזאת ישנם עדיין כאלה המעזים בעבור אמונתם, לעמוד לנוכח עינויים וכליאה, לסבול בשקט אפליה וחוסר צדק מהחברה ואפילו ממשפחותיהם.

הם ההוכחה שהרוח של העם הסיני לא נכתשה – הם התקווה להצלת העם הסיני. הם המאמינים האמיתיים, המתרגלים האמיתיים של פאלון דאפא. ואני זוקף כל זאת לזכותו של מאסטר לי הונג-ג'י."